Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:1445) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:1445) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

» Läs förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:1445.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2000‑01‑01
Upphävd: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2000:647
Rubrik: Förordning (2000:647) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2000‑08‑01
Ändring, SFS 2001:74
Rubrik: Förordning (2001:74) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:133
Rubrik: Förordning (2001:133) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑05‑01
Ändring, SFS 2001:244
Rubrik: Förordning (2001:244) om ändring i förordningen (2001:74) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: ändr. 1 § i 2001:74
Ändring, SFS 2003:66
Rubrik: Förordning (2003:66) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑04‑01
Ändring, SFS 2004:1220
Rubrik: Förordning (2004:1220) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑01‑17
Ändring, SFS 2006:36
Rubrik: Förordning (2006:36) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑03‑15
Ändring, SFS 2007:29
Rubrik: Förordning (2007:29) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007‑04‑01
Ändring, SFS 2007:1445
Rubrik: Förordning (2007:1445) om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑02‑08
Ändring, SFS 2008:784
Rubrik: Förordning (2008:784) om upphävande av förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman