Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:1440) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:1440) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

» Läs förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:1440.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1084
Rubrik: Förordning (2000:1084) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ändring, SFS 2001:722
Rubrik: Förordning (2001:722) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, 10 kap 2 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:336
Rubrik: Förordning (2002:336) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:1061
Rubrik: Förordning (2002:1061) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §; ny 7 kap 3 §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:282
Rubrik: Förordning (2003:282) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 10 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2004:8
Rubrik: Förordning (2004:8) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, rubr. till 9 kap; ny 9 kap 3 a §, rubr. närmast före 9 kap 3 a §
Ikraft: 2004‑03‑01
Ändring, SFS 2004:155
Rubrik: Förordning (2004:155) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 2 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2004:1306
Rubrik: Förordning (2004:1306) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: upph. 9 kap 3 a §, rubr. närmast före 9 kap 3 a §; ändr. 1 kap 1 §, rubr. till 9 kap
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:797
Rubrik: Förordning (2005:797) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ny 3 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 3 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2007:4
Rubrik: Förordning (2007:4) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2007‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1310
Rubrik: Förordning (2006:1310) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:604
Rubrik: Förordning (2007:604) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:711
Rubrik: Förordning (2007:711) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ny 9 kap 3 a §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:1440
Rubrik: Förordning (2007:1440) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 4 §, 8 kap 1 §, 10 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2008‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:747
Rubrik: Förordning (2008:747) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:229
Rubrik: Förordning (2011:229) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2014:1322
Rubrik: Förordning (2014:1322) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 4, 5, 6, 8 §§; nya 5 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1433
Rubrik: Förordning (2014:1433) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: nuvarande 9 kap. 3 a, 4, 5 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7 §§; ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 3 §, de nya 9 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 9 kap. 4 § sätts närmast före den nya 9 kap. 6 §; ny 9 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:383
Rubrik: Förordning (2015:383) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: nuvarande 9 kap. 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, rubr. närmast före 9 kap. 6 § sätts närmast före den nya 9 kap. 7 §; ny 9 kap. 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:25
Rubrik: Förordning (2017:25) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:862
Rubrik: Förordning (2017:862) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1342
Rubrik: Förordning (2018:1342) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 8 §, 3 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1 §, 9 kap. 4 §, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:577
Rubrik: Förordning (2019:577) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §; nya 9 kap. 6 a §, 10 kap. 4 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:566
Rubrik: Förordning (2023:566) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §; ny 2 kap. 9 §, rubr. närmast före 2 kap. 9 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman