Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:1437) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:1437) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

» Läs förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:1437.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond
Departement: Kulturdepartementet
Ändring, SFS 1966:133
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ändring, SFS 1970:137
Omfattning: ändr. 4, 6, 14 §§
Förarbeten: prop. 1970:1 1970 års statsverksproposition [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 10 p B 5), bet. 1970:SU43 (p 3), rskr 142
Ändring, SFS 1971:340
Omfattning: ändr. 4, 6, 11–13, 16, 18 §§
Ändring, SFS 1972:553
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: prop. 1972:1 Statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1972/73 [ pdf ] (bil. 10 p B 5), bet. 1972:KrU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 210
Ändring, SFS 1975:1210
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2–4, 6, 8, 11, 15 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr bet. 1975:KrU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:46
Ändring, SFS 1976:651
Rubrik: Förordning (1976:651) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 3, 6, 13, 15 §§; ny 19 §
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:135 om den statliga kulturpolitiken 3 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KrU 1975/76:35, rskr 1975/76:355
Ändring, SFS 1977:460
Rubrik: Förordning (1977:460) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 11, 14 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78 [ pdf ] (bil. 12 p. B 9), bet. 1976/77:KrU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:146
Ändring, SFS 1978:242
Rubrik: Förordning (1978:242) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79 [ pdf ] (bil. 12 p. B 10), bet. 1977/78:KrU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:153
Ändring, SFS 1979:394
Rubrik: Förordning (1979:394) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80 [ pdf ] (bil. 12 p. B 10), bet. 1978/79:KrU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:234
Ändring, SFS 1980:485
Rubrik: Förordning (1980:485) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81 [ pdf ] (bil. 12 p. B 9), bet. 1979/80:KrU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:249
Ändring, SFS 1981:440
Rubrik: Förordning (1981:440) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 [ pdf ] (bil. 12 p. B 8), bet. 1980/81:KrU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:299
Ändring, SFS 1982:603
Rubrik: Förordning (1982:603) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 18 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 12 p. B 8), prop. 1981/82:128 om vissa musikfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Ändring, SFS 1983:613
Rubrik: Förordning (1983:613) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 [ pdf ] (bil. 10 p. B 8), bet. 1982/83:KrU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:301
Ändring, SFS 1984:584
Rubrik: Förordning (1984:584) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 10 p. F 8), bet. 1983/84:KrU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:268
Ändring, SFS 1985:546
Rubrik: Förordning (1985:546) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 10 p. F 8), bet. 1984/85:KrU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:253
Ändring, SFS 1986:936
Rubrik: Förordning (1986:936) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1986:1257
Rubrik: Förordning (1986:1257) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 18 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1986/87 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 6 s. 19–20), bet. 1986/87:KrU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:55
Ändring, SFS 1987:506
Rubrik: Förordning (1987:506) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 19 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10 p.F 8), bet. 1986/87:KrU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:161
Ändring, SFS 1987:1033
Rubrik: Förordning (1987:1033) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1548
Rubrik: Förordning (1988:1548) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 19 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:415
Rubrik: Förordning (1989:415) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.10 p.F 7), bet. 1988/89:KrU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:183
Ändring, SFS 1990:1481
Rubrik: Förordning (1990:1481) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:551
Rubrik: Förordning (1991:551) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.10 p.G 7), 1990/91:KrU21, 1990/91:230
Ändring, SFS 1992:461
Rubrik: Förordning (1992:461) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:240
Rubrik: Förordning (1993:240) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1993‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1366
Rubrik: Förordning (1993:1366) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1451
Rubrik: Förordning (1993:1451) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1452
Rubrik: Förordning (1993:1452) om ändring i förordningen (1993:1366) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 1993:1366
Ändring, SFS 1994:462
Rubrik: Förordning (1994:462) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:321
Rubrik: Förordning (1995:321) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1995‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:634
Rubrik: Förordning (1995:634) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:647
Rubrik: Förordning (1996:647) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1599
Rubrik: Förordning (1996:1599) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 18 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1206
Rubrik: Förordning (1997:1206) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1624
Rubrik: Förordning (1998:1624) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 12 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:55
Ändring, SFS 1999:1346
Rubrik: Förordning (1999:1346) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1189
Rubrik: Förordning (2000:1189) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1048
Rubrik: Förordning (2001:1048) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1151
Rubrik: Förordning (2002:1151) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2003‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1116
Rubrik: Förordning (2003:1116) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 18 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1260
Rubrik: Förordning (2004:1260) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1090
Rubrik: Förordning (2005:1090) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1444
Rubrik: Förordning (2006:1444) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1437
Rubrik: Förordning (2007:1437) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2008‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1254
Rubrik: Förordning (2008:1254) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1572
Rubrik: Förordning (2009:1572) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2011:848
Rubrik: Förordning (2011:848) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2011:1236
Rubrik: Förordning (2011:1236) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:901
Rubrik: Förordning (2012:901) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1133
Rubrik: Förordning (2013:1133) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr.17, bet. 2013/14:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:112 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:1522
Rubrik: Förordning (2014:1522) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§; nya 1 a, 4 a, 6 a §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:393
Rubrik: Förordning (2015:393) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 7, 11, 12 §§
Ikraft: 2015‑08‑01
Ändring, SFS 2015:797
Rubrik: Förordning (2015:797) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1270
Rubrik: Förordning (2019:1270) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020‑03‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman