Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1418) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1418) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

» Läs lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1418 :
prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt och ändringar i lagen

Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1116
Rubrik: Lag (1986:1116) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1989:348
Rubrik: Lag (1989:348) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 11 §, 11, 13–16 §§
Ikraft: 1989‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:132 om särskild vinstskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ändring, SFS 1990:1443
Rubrik: Lag (1990:1443) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. 13–16 §§, rubr. närmast före 11 §; nuvarande 17, 18 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 17 § sätts närmast före nya 13 §; ändr. 1–4, 6, 7, 11, 12, nya 14 §§, rubr. närmast före 1 §; ny rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:589
Rubrik: Lag (1991:589) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:943
Rubrik: Lag (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. rubr. närmast före 13 §; nuvarande 12, 13, 14 §§ skall betecknas 14, 12, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 7, nya 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts före nya 14 §; nya 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1561
Rubrik: Lag (1993:1561) om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 § i 1993:943
Ändring, SFS 1994:781
Rubrik: Lag (1994:781) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1873
Rubrik: Lag (1994:1873) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1341
Rubrik: Lag (1995:1341) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:739
Rubrik: Lag (1996:739) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3, 5, 14 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:530
Rubrik: Lag (1997:530) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:260
Rubrik: Lag (1998:260) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1255
Rubrik: Lag (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk valuta
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1343
Rubrik: Lag (2000:1343) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1349
Rubrik: Lag (2000:1349) om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§ i 1999:1255
Ändring, SFS 2003:229
Rubrik: Lag (2003:229) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1088
Rubrik: Lag (2003:1088) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 11, 13 §§; nya 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:983
Rubrik: Lag (2004:983) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:892
Rubrik: Lag (2005:892) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utändsk skatt
Omfattning: ändr. 3, 5, 14, 17 §§; nya 2 b, 14 a, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1418
Rubrik: Lag (2007:1418) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1350
Rubrik: Lag (2008:1350) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: upph. 13, 17, 22 §§, rubr. närmast före 1, 14, 18, 23 §§; nuvarande 2 a, 3, 12, 23 §§ betecknas 1 kap. 2, 3, 7, 5 §§, nuvarande 1, 2, 2 b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 2 kap. 1, 2, 3, 7 , 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 §§, nuvarande 14, 15, 16 §§ betecknas 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§; ändr. de nya 1 kap. 2, 3, 5, 7 §§, de nya 2 kap. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 §§, de nya 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, de nya 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§; nya 1 kap. 1, 4, 6 §§, 2 kap. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 §§, rubr. till nya 1 kap., 2 kap., 3 kap., 4 kap.
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:195
Rubrik: Lag (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:540
Rubrik: Lag (2009:540) om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 § i 2009:195
Ändring, SFS 2009:584
Rubrik: Lag (2009:584) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraft: 2009‑07‑14
Ändring, SFS 2011:72
Rubrik: Lag (2011:72) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 9, 10 §§, 3 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:281
Rubrik: Lag (2011:281) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑04‑15
Ändring, SFS 2011:1274
Rubrik: Lag (2011:1274) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: nya 2 kap. 1 a, 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1275
Rubrik: Lag (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 7, 9, 14, 15, 17 §§, 4 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1276
Rubrik: Lag (2011:1276) om ändring i lagen (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 § i 2011:1275
Ändring, SFS 2017:1203
Rubrik: Lag (2017:1203) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1753
Rubrik: Lag (2018:1753) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1242
Rubrik: Lag (2019:1242) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:863
Rubrik: Lag (2020:863) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2020‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1073
Rubrik: Lag (2020:1073) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1165
Rubrik: Lag (2020:1165) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:474
Rubrik: Lag (2021:474) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1258
Rubrik: Lag (2021:1258) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §; nytt 5 kap.
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1071
Rubrik: Lag (2022:1071) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: utgår genom 2022:1803
Ändring, SFS 2022:1750
Rubrik: Lag (2022:1750) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1803
Rubrik: Lag (2022:1803) om ändring i lagen (2022:1071) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: utgår 2022:1071
Ändring, SFS 2022:1852
Rubrik: Lag (2022:1852) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2023‑01‑31
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman