Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1415) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1415) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

» Läs lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1415 :
prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet och ändringar i lagen

Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Departement: Finansdepartementet S1
Ändring, SFS 1980:960
Rubrik: Lag (1980:960) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1986:1321
Rubrik: Lag (1986:1321) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1990:361
Rubrik: Lag (1990:361) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1994:1913
Rubrik: Lag (1994:1913) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1998:243
Rubrik: Lag (1998:243) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2003:683
Rubrik: Lag (2003:683) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2007:1415
Rubrik: Lag (2007:1415) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman