Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

» Läs lagen (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1412 :
prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 och ändringar i lagen

Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2008‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman