Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1408) om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1408) om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

» Läs lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1408 :
prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:92 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001‑12‑15 överg.best.
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2002:542
Rubrik: Lag (2002:542) om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2006:4
Rubrik: Lag (2006:4) om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1408
Rubrik: Lag (2007:1408) om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 8, 11 §§
Ikraft: 2007‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1420
Rubrik: Lag (2007:1420) om upphävande av lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman