Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1403) om upphävande av lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1403) om upphävande av lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Förarbeten till SFS 2007:1403 :
prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:92 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman