Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1394) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1394) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

» Läs djurskyddslagen (1988:534) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1394 :
prop. 2007/08:32 Ändringar i djurskyddslagen (Jordbruksdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:MJU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:88 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till djurskyddslagen (1988:534) och ändringar i lagen

Djurskyddslag (1988:534)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:93 om djurskyddslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:327
Upphävd: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 1990:628
Rubrik: Lag (1990:628) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 2, 24, 25, 32 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:118 om tillsyn enligt djurskyddslagen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:342
Ändring, SFS 1991:404
Rubrik: Lag (1991:404) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 38, 39 §§, 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1688
Rubrik: Lag (1991:1688) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 16, 24, 38 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1095
Rubrik: Lag (1992:1095) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 4, 29, 34, 39 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:173 om tillsyn enligt djurskyddslagen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1992/93:JoU1, rskr 1992/93:24
Ändring, SFS 1993:1480
Rubrik: Lag (1993:1480) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 37 §§; ny 12 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:904
Rubrik: Lag (1994:904) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1714
Rubrik: Lag (1995:1714) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:56
Rubrik: Lag (1998:56) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 27 §§; ny 19 a §
Ikraft: 1998‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:550
Rubrik: Lag (2002:550) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 7 a § betecknas 7 §; ändr. 3, 4 §§, nya 7 §, 10, 11, 12, 29, 31, 32, 34, 36 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:891
Rubrik: Lag (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2003‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:93 Ändringar i djurskyddslagen, m.m. (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:MJU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002:03:14, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:52
Rubrik: Lag (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 24, 25, 33, 38 §§
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:189 En ny djurskyddsmyndighet (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:MJU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:98
Ändring, SFS 2003:106
Rubrik: Förordning (2003:106) om ikraftträdande av lagen (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:891
Ändring, SFS 2003:1076
Rubrik: Lag (2003:1076) om ändring i lagen (2003:52) om ändring i djuskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 38 §§, övergångsbest. i 2003:52
Ändring, SFS 2003:1077
Rubrik: Lag (2003:1077) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 9, 12 a, 21, 22, 23 §§; ny 3 a §; omtryck
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:338
Rubrik: Lag (2005:338) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 16, 24, 25, 26, 27 §§; nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1226
Rubrik: Lag (2005:1226) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2006‑04‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:177 Etisk prövning av djurförsök m.m. (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:MJU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL358/1986 s1, EUTL230/2003 s32
CELEX-nr: 31986L0609 [ pdf ], 32003L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:809
Rubrik: Lag (2006:809) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: nuvarande 1 a, 1 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§ betecknas 1 b, 1 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§; ändr. 3 a, 12, 24, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 24 §, 36 §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; nya 1 a, 24 a, 24 b, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 27 a, 36 a §§, rubr. närmast före 1 a, 24 a, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 25 b, 26, 27, 27 a, 28, 38 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0882 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:362
Rubrik: Lag (2007:362) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 24 a, 25, 25 b, 25 c, 25 d, 38 §§, övergångsbest. till 2006:809
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1394
Rubrik: Lag (2007:1394) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 3, 3 b, 37 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:660
Rubrik: Lag (2008:660) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: upph. 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§, p 2 i överg.best. till 2006:809; ändr. 16, 24, 24 a, 25, 25 b, 26, 28, 32, 38 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:303
Rubrik: Lag (2009:303) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: upph. 12 a §; ändr. 11 §; ny 28 a §, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1256
Rubrik: Lag (2009:1256) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2012:526
Rubrik: Lag (2012:526) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 1 b, 1 c, 13, 19 a, 20, 21, 23, 38 §§; nya 19 b, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 22 a, 36 b, 37 a §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32010L0063 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:112
Rubrik: Lag (2014:112) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 29, 31 §§; nya 9 a, 36 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2014‑04‑01
Ändring, SFS 2014:699
Rubrik: Lag (2014:699) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 30, 31, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2017:781
Rubrik: Lag (2017:781) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 28, 38 §§
Ikraft: 2017‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:53
Rubrik: Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
Omfattning: ändr. 27 a, 30, 31, 32, 34, 35 §§
Ikraft: 2018‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1192
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman