Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1391) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1391) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

» Läs vägtrafikskattelagen (2006:227) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1391 :
prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:89 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till vägtrafikskattelagen (2006:227) och ändringar i lagen

Vägtrafikskattelag (2006:227)
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2006‑05‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:167 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:473
Rubrik: Lag (2006:473) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2, 7, 10, 11, 12, §§; ny bil. 3
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2005/06:167 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:SkU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:290 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1391
Rubrik: Lag (2007:1391) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:186
Rubrik: Lag (2008:186) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 17 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:1384
Rubrik: Lag (2008:1384) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 4 kap 1, 7 §§, 6 kap 7 §, 7 kap 1, 4 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:228
Rubrik: Lag (2009:228) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12, 19 §§, bil. 2; rubr. närmast efter 2 kap. 14 §
Ikraft: 2009‑04‑29
Ändring, SFS 2009:846
Rubrik: Lag (2009:846) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 7 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1467
Rubrik: Lag (2009:1467) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, bil. 2; ny 2 kap. 11 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1468
Rubrik: Lag (2009:1468) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: upph. bil. 3; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 2 kap. 7 §, bil. 2
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32007R0715 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1469
Rubrik: Lag (2009:1469) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1505
Rubrik: Lag (2010:1505) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:478
Rubrik: Lag (2011:478) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7, 10, 11 a §§
Ikraft: 2011‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2010/11:SkU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:243 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL171/2007 s1
CELEX-nr: 32007R0715 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1260
Rubrik: Lag (2011:1260) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 4 kap. 9 §, 5 kap. 8 §, 7 kap. 1, 2, 4, 6 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:222
Rubrik: Lag (2012:222) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑06‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:TU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:195 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:759
Rubrik: Lag (2012:759) om ändring i lagen (2009:1469) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 § i 2009:1469
Ändring, SFS 2012:761
Rubrik: Lag (2012:761) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 11 a §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:108
Rubrik: Lag (2013:108) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:965
Rubrik: Lag (2013:965) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ny 1 kap. 6 a §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:671
Rubrik: Lag (2014:671) om vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1413
Rubrik: Lag (2014:1413) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑02
Ändring, SFS 2014:1502
Rubrik: Lag (2014:1502) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 10 §§, bil. 2
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1215
Rubrik: Lag (2017:1215) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: upph. 2 kap. 11 a §; ändr. 2 kap. 7, 9, 10 §§; nya 1 kap. 6 b §, 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:824
Rubrik: Lag (2018:824) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:375
Rubrik: Lag (2019:375) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2020:1063
Rubrik: Lag (2020:1063) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §
Ikraft: 2021‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:164
Rubrik: Lag (2021:164) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2021‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:349
Rubrik: Lag (2022:349) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2022‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1233
Rubrik: Lag (2022:1233) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman