Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1389) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1389) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

» Läs lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1389 :
prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:89 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf ], rskr. 1999/2000:246
Upphävd: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2002:430
Rubrik: Lag (2002:430) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:963
Rubrik: Lag (2005:963) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/06:1, bet. 2005/06:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:34 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2007:1389
Rubrik: Lag (2007:1389) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1403
Rubrik: Lag (2011:1403) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2015:471
Rubrik: Lag (2015:471) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2015‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:401
Rubrik: Lag (2017:401) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:402
Rubrik: Lag (2017:402) om upphävande av lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: upph.
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman