Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1385) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1385) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

» Läs lagen (1994:1563) om tobaksskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1385 :
prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:89 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1994:1563) om tobaksskatt och ändringar i lagen

Lag (1994:1563) om tobaksskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2023‑02‑13
Ändring, SFS 1995:612
Rubrik: Lag (1995:612) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 11, 21, 23, 25, 42 §§; nya 23 a, 26 a, 31 a §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 394L0074 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:916
Rubrik: Lag (1995:916) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1530
Rubrik: Lag (1995:1530) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:836
Rubrik: Lag (1996:836) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 37, 42 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1225
Rubrik: Lag (1996:1225) om ändring i lagen (1996:836) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 37 §§ i 1996:836
Ändring, SFS 1996:1322
Rubrik: Lag (1996:1322) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:357
Rubrik: Lag (1997:357) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 11, 13, 15, 35 §§; ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:443
Rubrik: Lag (1997:443) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 37, 42 §§
Ikraft: 1997‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:512
Rubrik: Lag (1998:512) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 16, 22 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:596
Rubrik: Lag (1998:596) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 42 §, rubr. närmast före 42 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1678
Rubrik: Lag (1998:1678) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: 31 a § betecknas 31 d §; ändr. 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:428
Rubrik: Lag (1999:428) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 24, 25 §§; ändr. 19, 23, 23 a, 26, 41 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:447
Rubrik: Lag (1999:447) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 10, 20, 22, 32, 33, 38, 39, 40 §§; nya 31 e §, rubr. närmast före 31 e §
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1004
Rubrik: Lag (1999:1004) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1068
Rubrik: Lag (1999:1068) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:127 Införsel av beskattade varor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1107
Rubrik: Lag (1999:1107) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1327
Rubrik: Lag (1999:1327) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 26 a §; ändr. 26 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:480
Rubrik: Lag (2000:480) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 4, 31 c, 35 §§; ny 9 b §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1297
Rubrik: Lag (2000:1297) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 19, 41 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1424
Rubrik: Lag (2000:1424) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 9 b, 20, 22, 38, 39, 40 §§; nya 9 c, 38 a §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:195
Rubrik: Lag (2001:195) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 36 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:516
Rubrik: Lag (2001:516) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1, 9, 9 b, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 33, 34, 39 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 10 a §§
Ikraft: 2001‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.8 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:240 EGTL256/1987 s1, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s82
CELEX-nr: 31987R2658 [ pdf ], 31992L0012 [ pdf ], 32000L0047 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:521
Rubrik: Lag (2001:521) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2001‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2000/01:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:899
Rubrik: Lag (2001:899) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2002:419
Rubrik: Lag (2002:419) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 18, 22, 31, 31 a, 31 b, 31 c §§; nuvarande 35, 37, 38, 39, 40, 41 §§ betecknas 41, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 37 § sätts närmast före 35 §; ändr. 1 b, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 34, nya 36, 38, 39, 40, 41 §§; ny rubr. närmast före nya 41 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:888
Rubrik: Lag (2002:888) om ändring i lagen (2002:419) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 16 § i 2002:419
Förarbeten: prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/04:20
Ändring, SFS 2002:1001
Rubrik: Lag (2002:1001) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:709
Rubrik: Lag (2003:709) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:807
Rubrik: Lag (2003:807) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:119
Rubrik: Lag (2004:119) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 c, 20, 37, 39 §§
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2004:231
Rubrik: Lag (2004:231) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 a, 23 a §§
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2005:458
Rubrik: Lag (2005:458) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 40 §; rubr. närmast efter 8 §, rubr. närmast före 35 §; ny 40 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:959
Rubrik: Lag (2005:959) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1392
Rubrik: Lag (2006:1392) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1506
Rubrik: Lag (2006:1506) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 29, 30, 40 a §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:348
Rubrik: Lag (2007:348) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1385
Rubrik: Lag (2007:1385) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1501
Rubrik: Lag (2009:1501) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 15, 28 §§; rubr. närmast före 18, 22, 23 §§; nuvarande 23, 23 a §§ betecknas 29 a, 28 b §§; ändr. 1, 9, 9 a, 9 b, 9 c, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31 e, 32, 33, 34, 40 §§, de nya 28 a, 28 b §§, rubr. närmast före 13 §; nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 15, 16 a, 16 b, 16 c, 18, 22, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 23, 23 a, 24, 25, 28 §§, rubr. närmast före 8 a, 15, 18, 22, 23 a, 26, 27, 28 a §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:121 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL9/2009 s12, EUTL162/2003 s5, EGTL76/1992 s1
CELEX-nr: 32008L0118 [ pdf ], 32003D1152, 31992L0012 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1502
Rubrik: Lag (2009:1502) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 28 a, 28 b §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:105
Rubrik: Lag (2010:105) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 c, 37 §§
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:179
Rubrik: Lag (2010:179) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ny 28 c §
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:1520
Rubrik: Lag (2010:1520) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1 b, 1 c, 1 d, 2, 8, 35 §§; ny 42 §, rubr. närmast före 42 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32010L0012 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1895
Rubrik: Lag (2010:1895) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:99
Rubrik: Lag (2011:99) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 33 §; ändr. 8 b, 22, 22 d, 22 f, 23, 24, 25, 31 e §§
Ikraft: 2011‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:285
Rubrik: Lag (2011:285 ) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1, 8 a, 8 b, 8 d, 9, 9 a, 9 c, 10, 11, 13, 14, 16, 16 b, 17, 18, 20, 22 e, 22 f, 23, 26, 28 c, 29, 31 e, 32, 36, 37, 38, 39, 40 a §§
Ikraft: 2011‑04‑15
Ändring, SFS 2011:1290
Rubrik: Lag (2011:1290) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 35, 42 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1366
Rubrik: Lag (2011:1366) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 18, 34 §§
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:676
Rubrik: Lag (2012:676) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: upph. 28 c §; ändr. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 13, 18, 19, 20, 23, 37, 39, 40 §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1070
Rubrik: Lag (2013:1070) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9, 13, 14, 20 §§; ny 31 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1071
Rubrik: Lag (2013:1071) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 8 c, 9 b, 11, 13, 18, 21, 22, 34 §§; nya 10 b, 12 a, 13 a, 14 a, 20 a, 34 a, 38 a §§
Ikraft: 2014‑04‑01
Ändring, SFS 2014:1494
Rubrik: Lag (2014:1494) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2, 8, 9 a, 35, 42 §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1507
Rubrik: Lag (2014:1507) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 32, 40 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:889
Rubrik: Lag (2015:889) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:264
Rubrik: Lag (2016:264) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 c, 15, 20, 34, 37, 39, 40 §§
Ikraft: 2016‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1070
Rubrik: Lag (2016:1070) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 34 a §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1206
Rubrik: Lag (2017:1206) om lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 10, 29, 34 a, 40 a §§; ny 27 a, 31 a §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1885
Rubrik: Lag (2018:1885) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 11, 13, 15 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2021:425
Rubrik: Lag (2021:425) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 21, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 a, 42 §§ rubr. närmast före 35 §; nya 33, 35 a, 38 b, 38 c, 38 d, 38 e, 39 a §§
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1149
Rubrik: Lag (2021:1149) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 9 a, 9 c, 20, 37, 39, 41 §§, rubr. närmast före 41 §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:155
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2022:163
Rubrik: Lag (2022:163) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 8 b, 31 d §§
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman