Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1384) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1384) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

» Läs lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1384 :
prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:89 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:706
Rubrik: Lag (1996:706) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:942
Rubrik: Lag (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7, 8 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1171
Rubrik: Lag (1996:1171) om ändring i lagen (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 4 § i 1996:942
Ändring, SFS 1996:1172
Rubrik: Lag (1996:1172) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1328
Rubrik: Lag (1996:1328) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:332
Rubrik: Lag (1997:332) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:446
Rubrik: Lag (1997:446) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1997‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1684
Rubrik: Lag (1998:1684) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:426
Rubrik: Lag (1999:426) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 5, 8, 10, 12 §§, 3 kap 1, 2, 5 §§, 4 kap 4 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:451
Rubrik: Lag (1999:451) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:479
Rubrik: Lag (2000:479) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:545
Rubrik: Lag (2000:545) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1154
Rubrik: Lag (2000:1154) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1296
Rubrik: Lag (2000:1296) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 1 kap 2 §, 4 kap 2 §; ändr. 1 kap 4, 5 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:823
Rubrik: Lag (2001:823) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2001‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:144 Skatten på vin (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:5
Ändring, SFS 2002:1002
Rubrik: Lag (2002:1002) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:230
Rubrik: Lag (2004:230) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 6 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2006:1393
Rubrik: Lag (2006:1393) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1378
Rubrik: Lag (2007:1378) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 5 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Förarbeten: prop. 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:91 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL347/2006 s1, EUTL384/2006 s92, EGTL133/1969 s6, EGTL193/2000 s73, EUTL286/2006 s15, EGTL105/1983 s 38, EGTL376/1991 s1, EGTL76/1992 s1, EGTL8/1997 s12, EGTL302/1992 s1, EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 32006L0112 [ pdf ], 32006L0138 [ pdf ], 31969L0169 [ pdf ], 32000L0047 [ pdf ], 32006L0079 [ pdf ], 31983L0181 [ pdf ], 31991L0680 [ pdf ], 31992L0012 [ pdf ], 31996L0099 [ pdf ], 31992R2913 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1384
Rubrik: Lag (2007:1384) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1413
Rubrik: Lag (2008:1413) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 2, 3 §§; ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 2, 3, 4 §§, 3 kap 1, 4, 5, 7, 8 §§, 4 kap 4 §; nya 2 kap 4 a §, 3 kap 6, 9 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Förarbeten: EUTL346/2007 s6, EUTL286/2006 s15, EGTL105/1983 s38, EGTL376/1991 s1, EGTL76/1992 s1, EGTL8/1997 s12, EGTL105/1983 s1
CELEX-nr: 32007L0074 [ pdf ], 32006L0079 [ pdf ], 32006L0181 [ pdf ], 31991L0680 [ pdf ], 31992L0012 [ pdf ], 31996L0099 [ pdf ], 31983R0918 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1337
Rubrik: Lag (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1338
Rubrik: Förordning (2009:1338) om ikraftträdande av lagen (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2009:1337
Ändring, SFS 2010:1627
Rubrik: Lag (2010:1627) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1893
Rubrik: Lag (2010:1893) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Förarbeten: prop. 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:95 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL292/2009 s5, EUTL50/2010 s1, EUTL72/2010 s1, EUTL324/2009 s23, EUTC321E/2006 s318
CELEX-nr: 32009L0132 [ pdf ], 32010L0012 [ pdf ], 32010L0023 [ pdf ], 32009R1186 [ pdf ], 12006E/PRO/36
Ändring, SFS 2011:284
Rubrik: Lag (2011:284 ) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2, 3 a, 5, 6 §§
Ikraft: 2011‑04‑15
CELEX-nr: 12010E/PRO/07
Ändring, SFS 2011:1291
Rubrik: Lag (2011:1291) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:955
Rubrik: Lag (2013:955) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:944
Rubrik: Lag (2014:944) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1493
Rubrik: Lag (2014:1493) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1506
Rubrik: Lag (2014:1506) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:222
Rubrik: Lag (2015:222) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1493
Ikraft: 2015‑06‑01
Ändring, SFS 2016:263
Rubrik: Lag (2016:263) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 5, 11 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2016:1083
Rubrik: Lag (2016:1083) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1197
Rubrik: Lag (2017:1197) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:697
Rubrik: Lag (2018:697) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 §; ny 3 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:2089
Rubrik: Lag (2018:2089) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2020:1019
Rubrik: Lag (2020:1019) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1163
Rubrik: Lag (2020:1163) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 4 a §; ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:427
Rubrik: Lag (2021:427) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§, 4 kap. 3 §; nya 3 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2021‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1186
Rubrik: Lag (2021:1186) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 10 §; ny 2 kap. 3 b §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:162
Rubrik: Lag (2022:162) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2023‑02‑13
Ändring, SFS 2022:1258
Rubrik: Lag (2022:1258) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1783
Rubrik: Lag (2022:1783) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:51 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:1784
Rubrik: Lag (2022:1784) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:51 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:202
Rubrik: Lag (2023:202) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 3 a, 3 b, 4 §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5, 8, 10 §§
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman