Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1383) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1383) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

» Läs lagen (1991:1482) om lotteriskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1383 :
prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:89 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1991:1482) om lotteriskatt och ändringar i lagen

Lag (1991:1482) om lotteriskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:1 om lotteriskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU1, rskr 1991/92:9
Upphävd: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 1993:491
Rubrik: Lag (1993:491) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1001
Rubrik: Lag (1994:1001) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Förarbeten: bet. 1993/94:KrU32, rskr. 1993/94:415
Ändring, SFS 1996:588
Rubrik: Lag (1996:588) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:322
Rubrik: Lag (1997:322) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 1 §; ny 5 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:292
Rubrik: Lag (1998:292) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1999:357
Rubrik: Lag (1999:357) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:KrU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:229
Ändring, SFS 2002:414
Rubrik: Lag (2002:414) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:350
Rubrik: Lag (2003:350) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KrU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:212
Ändring, SFS 2007:1383
Rubrik: Lag (2007:1383) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1345
Rubrik: Lag (2011:1345) om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1139
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman