Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:1380) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:1380) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

» Läs förordningen (1994:1784) om skatt på energi (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:1380.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:1784) om skatt på energi

Förordning (1994:1784) om skatt på energi
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1995‑01‑01
CELEX-nr: 392L0012 [ pdf ] 392L0031 [ pdf ] 392L0108 [ pdf ]
Upphävd: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 1995:615
Rubrik: Förordning (1995:615) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 §; nya 4 a, 4 b §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Förarbeten: EGTL365/94 s46
CELEX-nr: 394L0074 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1534
Rubrik: Förordning (1995:1534) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5 §; ny 4 c §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1997:591
Rubrik: Förordning (1997:591) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:522
Rubrik: Förordning (1998:522) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ny 9 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1999:110
Rubrik: Förordning (1999:110) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ny 10 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:462
Rubrik: Förordning (1999:462) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: nuvarande 4 a, 4 b, 4 c, 10 §§ betecknas 11, 12, 4 a, 16 §§; ändr. 7, 8, 9 §§, den nya 11 §; nya 10, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1221
Rubrik: Förordning (1999:1221) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ny 17 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1335
Rubrik: Förordning (1999:1335) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:511
Rubrik: Förordning (2000:511) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ny 18 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:583
Rubrik: Förordning (2001:583) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5, 14, 17 §§; nya 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:728
Rubrik: Förordning (2001:728) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 17 §
Ikraft: 2001‑11‑01
Ändring, SFS 2002:690
Rubrik: Förordning (2002:690) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002‑08‑01
Förarbeten: EGTL291/1995 s46, EGTL203/2001 s20, EGTL93/2002 s6
CELEX-nr: 31995L0060 [ pdf ], 32001:0203, 32002L0269 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:823
Rubrik: Förordning (2002:823) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: upph. 3, 7, 8 §§; ändr. 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:975
Rubrik: Förordning (2003:975) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:104
Rubrik: Förordning (2004:104) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: EGTL291/1995 s46, EGTL203/2001 s20, EUTL336/2003 s107
CELEX-nr: 31995L0060 [ pdf ], 32001L0203 [ pdf ], 32003L0336 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:1236
Rubrik: Förordning (2004:1236) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5, 18, 20 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1190
Rubrik: Förordning (2005:1190) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ny 18 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1380
Rubrik: Förordning (2007:1380) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: upph. 4 a, 18 a §§; ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1511
Rubrik: Förordning (2009:1511) om ändring i förordningen (1994:1784) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 17, 19 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: EUTL9/2009 s12
CELEX-nr: 32008L0118 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:178
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman