Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:1369) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:1369) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

» Läs förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:1369.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

Förordning (1982:996) om tingsrätternas domkretsar
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1983:26
Rubrik: Förordning (1983:26) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1983‑04‑01
Ändring, SFS 1984:757
Rubrik: Förordning (1984:757) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1984‑11‑01
Ändring, SFS 1990:466
Rubrik: Förordning (1990:466) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1243
Rubrik: Förordning (1991:1243) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:130
Rubrik: Förordning (1992:130) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1144
Rubrik: Förordning (1993:1144) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1993‑09‑28
Ändring, SFS 1994:1378
Rubrik: Förordning (1994:1378) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:496
Rubrik: Förordning (1995:496) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:925
Rubrik: Förordning (1995:925) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1996‑10‑01
Ändring, SFS 1997:1111
Rubrik: Förordning (1997:1111) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1799
Rubrik: Förordning (1998:1799) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:183
Rubrik: Förordning (1999:183) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1999‑05‑01
Ändring, SFS 2000:302
Rubrik: Förordning (2000:302) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:697
Rubrik: Förordning (2000:697) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2001:70
Rubrik: Förordning (2001:70) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:575
Rubrik: Förordning (2001:575) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:742
Rubrik: Förordning (2001:742) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001‑11‑26
Ändring, SFS 2001:1303
Rubrik: Förordning (2001:1303) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.; omtryck
Ikraft: 2002‑02‑28 överg.best.
Ändring, SFS 2002:589
Rubrik: Förordning (2002:589) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:799
Rubrik: Förordning (2002:799) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1227
Rubrik: Förordning (2003:1227) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2004‑04‑26
Ändring, SFS 2004:35
Rubrik: Förording (2004:35) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2004‑09‑20
Ändring, SFS 2004:102
Rubrik: Förordning (2004:102) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005‑01‑17
Ändring, SFS 2004:113
Rubrik: Förordning (2004:113) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005‑02‑07
Ändring, SFS 2004:683
Rubrik: Förordning (2004:683) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2004:755
Rubrik: Förordning (2004:755) om ändring i förordningen (2004:113) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.; ny övergångsbest. i 2004:113
Ikraft: 2005‑02‑07 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1219
Rubrik: Förordning (2004:1219) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005‑02‑14
Ändring, SFS 2004:1388
Rubrik: Förordning (2004:1388) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005‑09‑12
Ändring, SFS 2005:65
Rubrik: Förordning (2005:65) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005‑09‑26 överg.best.
Ändring, SFS 2005:66
Rubrik: Förordning (2005:66) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005‑11‑28
Ändring, SFS 2005:67
Rubrik: Förordning (2005:67) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005‑12‑12
Ändring, SFS 2005:96
Rubrik: Förordning (2005:96) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005‑10‑31
Ändring, SFS 2006:335
Rubrik: Förordning (2006:335) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1164
Rubrik: Förordning (2006:1164) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:755
Ikraft: 2006‑10‑31
Ändring, SFS 2006:1176
Rubrik: Förordning (2006:1176) om ändring i förordningen (2006:335) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2006:335
Ändring, SFS 2007:77
Rubrik: Förordning (2007:77) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2007‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1369
Rubrik: Förordning (2007:1369) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1370
Rubrik: Förordning (2007:1370) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: upph. p 2, 3, 4 övergångsbest. till 2007:77
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:74
Rubrik: Förordning (2008:74) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:672
Rubrik: Förordning (2008:672) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008‑08‑18
Ändring, SFS 2008:673
Rubrik: Förordning (2008:673) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008‑11‑03
Ändring, SFS 2008:674
Rubrik: Förordning (2008:674) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009‑01‑12 överg.best.
Ändring, SFS 2008:675
Rubrik: Förordning (2008:675) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009‑04‑27 överg.best.
Ändring, SFS 2008:676
Rubrik: Förordning (2008:676) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009‑06‑01
Ändring, SFS 2008:677
Rubrik: Förordning (2008:677) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009‑10‑19
Ändring, SFS 2009:890
Rubrik: Förordning (2009:890) om ändring i förordningen (2008:677) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2008:677
Ikraft: 2009‑10‑19
Ändring, SFS 2010:226
Rubrik: Förordning (2010:226) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:675
Ikraft: 2010‑05‑01
Ändring, SFS 2013:821
Rubrik: Förordning (2013:821) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2015:655
Rubrik: Förordning (2015:655) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2018:423
Rubrik: Förordning (2018:423) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
Omfattning: ändr. författningsrubr., ändr.
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1357
Rubrik: Förordning (2022:1357) om ändring i förordningen (1982:996) om tingsrätternas domkretsar
Omfattning: ändr. 1982:996; ny bil.
Ikraft: 2022‑11‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman