Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:1361) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:1361) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

» Läs förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:1361.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1655
Rubrik: Förordning (1996:1655) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1997‑02‑01
Ändring, SFS 1997:588
Rubrik: Förordning (1997:588) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 2, 9, 12, 17, 20 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:663
Rubrik: Förordning (1997:663) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ny 3 p till 1997:588
Ikraft: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 1997:1161
Rubrik: Förordning (1997:1161) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑12‑22
Ändring, SFS 1997:1280
Rubrik: Förordning (1997:1280) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1998:176
Rubrik: Förordning (1998:176) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998‑06‑01
Ändring, SFS 1998:578
Rubrik: Förordning (1998:578) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 2, 15 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1790
Rubrik: Förordning (1998:1790) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 15 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 14, bet. 1998/99:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:105
Ändring, SFS 2000:639
Rubrik: Förordning (2000:639) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1, 7, 10, 12, 13, 21, 22, 23 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10–23 §§; nya 6, 9, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 25, 26, 27 §§; omtryck
Ikraft: 2000‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:975
Rubrik: Förordning (2000:975) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 4, 8, 11, 13 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1379
Rubrik: Förordning (2000:1379) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 5, 15, 21 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 15 a, 15 b, 15 c §§, rubr. närmast före 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:203
Rubrik: Förordning (2001:203) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001‑06‑01
Ändring, SFS 2001:267
Rubrik: Förordning (2001:267) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:436
Rubrik: Förordning (2001:436) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001‑07‑02
Ändring, SFS 2001:1144
Rubrik: Förordning (2001:1144) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1158
Rubrik: Förordning (2001:1158) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ny 24 a §, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1302
Rubrik: Förordning (2001:1302) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2002‑02‑01
Ändring, SFS 2002:262
Rubrik: Förordning (2002:262) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 5, 5 a §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:1057
Rubrik: Förordning (2002:1057) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: upph. 14, 15 a, 15 b, 15 c §§, rubr. närmast före 14, 15 a, 15 b, 15 c §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§; nya rubr. närmast före 19, 20 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:323
Rubrik: Förordning (2003:323) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:AU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:200
Ändring, SFS 2003:497
Rubrik: Förordning (2003:497) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ny 5 b §
Ikraft: 2003‑09‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:AU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:200
Ändring, SFS 2004:264
Rubrik: Förordning (2004:264) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:957
Rubrik: Förordning (2004:957) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 10, 13, 23, 24 a, 25, 27 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1326
Rubrik: Förordning (2004:1326) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:608
Rubrik: Förordning (2005:608) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1201
Rubrik: Förordning (2005:1201) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 c §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:843
Rubrik: Förordning (2006:843) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1551
Rubrik: Förordning (2006:1551) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: upph. 5 a, 5 c §§; ändr. 3, 4, 5, 13 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:31
Rubrik: Förordning (2007:31) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ny p 5
Ikraft: 2007‑02‑26
Ändring, SFS 2007:416
Rubrik: Förordning (2007:416) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: upph. 2, 3 §§, rubr. närmast före 1 §; ändr. 4, 5, 5 b 8 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2007‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2007:814
Rubrik: Förordning (2007:814) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 5 a, 5 b, 6, 7, 8, 9, 24 a, 25 §§, rubr. närmast före 7, 8 §§; nya 2, 3, 5 c, 5 d, 5 e §§, rubr. närmast före 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2007‑12‑03
Ändring, SFS 2007:919
Rubrik: Förordning (2007:919) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 8, 15, 20, 22, 23, 24 a, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 25 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1302
Rubrik: Förordning (2007:1302) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ny p. 3 övergångsbest. till 2007:416
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1361
Rubrik: Förordning (2007:1361) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:61
Rubrik: Förordning (2008:61) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008‑04‑07
Ändring, SFS 2008:118
Rubrik: Förordning (2008:118) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ny p 4 övergångsbest. till 2007:416
Ikraft: 2008‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:13
Rubrik: Förordning (2009:13) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ny 24 b §
Ikraft: 2009‑03‑02
Ändring, SFS 2009:1598
Rubrik: Förordning (2009:1598) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 5 b, 5 c, 6, 7, 24 a §§; nya 5 f, 24 c §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:390
Rubrik: Förordning (2010:390) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 23, 25 §§, rubr. närmast före 23, 25, 27 §§; nya 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e, 25 a, 25 b §§
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:446
Rubrik: Förordning (2010:446) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: upph. 5 f §; ändr. 24 a §; ny 14 §
Ikraft: 2010‑06‑21
Ändring, SFS 2010:1462
Rubrik: Förordning (2010:1462) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1699
Rubrik: Förordning (2010:1699) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 24 a, 25 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2024
Rubrik: Förordning (2010:2024) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 c, 16 §§
Ikraft: 2011‑02‑01
Ändring, SFS 2011:1606
Rubrik: Förordning (2011:1606) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 c §§
Ikraft: 2012‑02‑01
Ändring, SFS 2012:173
Rubrik: Förordning (2012:173) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5 c, 24 a §§
Ikraft: 2012‑05‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:424
Rubrik: Förordning (2012:424) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2013:398
Rubrik: Förordning (2013:398) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:875
Rubrik: Förordning (2014:875) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 5, 5 a, 8, 14, 24 a, 25, 25 a, 25 b, 27 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f, 14 g, 14 h, 14 i, 14 j, 14 k, 14 l, 25 c §§, rubr. närmast före 14 a, 14 l §§
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:6
Rubrik: Förordning (2015:6) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: nya 24 d, 24 e §§
Ikraft: 2015‑03‑01
Ändring, SFS 2015:498
Rubrik: Förordning (2015:498) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 5, 5 c §
Ikraft: 2015‑09‑07
Ändring, SFS 2015:946
Rubrik: Förordning (2015:946) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 b, 5 c, 6, 7 §§
Ikraft: 2016‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1267
Rubrik: Förordning (2016:1267) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2017‑02‑01
Ändring, SFS 2017:533
Rubrik: Förordning (2017:533) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2017:816
Rubrik: Förordning (2017:816) om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Omfattning: ändr. 3, 24 a §§
Ikraft: 2017‑08‑07 överg.best.
Ändring, SFS 2017:819
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman