Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

» Läs lagen (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1360 :
prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:73 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A
Ikraft: 2008‑01‑01
Upphävd: 2009‑03‑01
Ändring, SFS 2009:47
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman