Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:1356) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:1356) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

» Läs presstödsförordningen (1990:524) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:1356.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i presstödsförordningen (1990:524)

Presstödsförordning (1990:524)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:78 om reformerat presstöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:302
Tidsbegränsad: 2024‑01‑01
Ändring, SFS 1991:190
Rubrik: Förordning (1991:190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1991‑06‑01
Förarbeten: Jfr 1990/91:KU29, rskr 1990/91:161
Ändring, SFS 1992:475
Rubrik: Förordning (1992:475) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12 p.C 8), 1991/92:KU27, rskr 1991/92:197
Ändring, SFS 1993:450
Rubrik: Förordning (1993:450) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12 p.C 6), bet. 1992/93:KU27 Presstöd m.m., rskr. 1992/93:239
Ändring, SFS 1993:1458
Rubrik: Förordning (1993:1458) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1739
Rubrik: Förordning (1993:1739) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2, 3, 4 , 7 §§
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:298
Rubrik: Förordning (1994:298) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
Ikraft: 1994‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:635
Rubrik: Förordning (1995:635) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. 2 kap 14 §; ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:293
Rubrik: Förordning (1996:293) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1607
Rubrik: Förordning (1996:1607) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. 1 kap 5 §, 3 kap; ändr. 1 kap 3, 6 §§, 4 kap 1, 2, 5, 7, 8 §§; nya 1 kap 7 §, 2 kap 11 a §, 4 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 11 a §; omtryck
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1074
Rubrik: Förordning (1999:1074) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 4, 5, 6, 10 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 1, bet. 1999/2000:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:60
Ändring, SFS 2000:1190
Rubrik: Förordning (2000:1190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr.1, bet. 2000/01:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:65
Ändring, SFS 2001:611
Rubrik: Förordning (2001:611) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 8 §
Ikraft: 2001‑08‑15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 1, bet. 2000/01:FiU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2007:1356
Rubrik: Förordning (2007:1356) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑02‑01
Ändring, SFS 2008:1341
Rubrik: Förordning (2008:1341) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. 2 kap 6, 6 a, 9 §§; ändr. 1 kap 6, 7 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap 7 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1119
Rubrik: Förordning (2010:1119) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. p 2, 3 övergångsbest. till 1996:1607, p 2, 3 övergångsbest. till 1999:1074; ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 12 §§, 4 kap. 5, 7, 11 §§, 5 kap. 1 §, bil., p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 kap. 2 a, 2 b, 5 a §§, 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1538
Rubrik: Förordning (2010:1538) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §; nya 2 kap. 16, 17, 18 §§, 4 kap. 9 a, 9 b §§, 5 kap. 3 b, 3 c §§, rubr. närmast före 2 kap. 16 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1137
Rubrik: Förordning (2013:1137) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg. omr. 17, bet. 2013/14:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:112 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2015:301
Rubrik: Förordning (2015:301) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 7 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 7, 8, 17 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 9 a §§, 5 kap. 1, 3 a, 3 c, 5 §§
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:854
Rubrik: Förordning (2015:854) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:937
Rubrik: Förordning (2015:937) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 1, 2, 2 b, 4, 5, 10, 11 §§, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1247
Rubrik: Förordning (2016:1247) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 10 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1729
Rubrik: Förordning (2018:1729) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 6 §§, 2 kap. 2, 4, 5, 8, 17 §§, 4 kap. 2, 3, 6, 8, 9 a §§, 5 kap. 1, 3, 4 §§, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2020:286
Rubrik: Förordning (2020:286) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §; ny 1 kap. 6 a §
Ikraft: 2020‑05‑18
Ändring, SFS 2020:287
Rubrik: Förordning (2020:287) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §
Ikraft: 2020‑12‑01
Ändring, SFS 2020:1101
Rubrik: Förordning (2020:1101) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:88 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:741
Rubrik: Förordning (2023:741) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1990‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman