Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1351) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1351) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Förarbeten till SFS 2007:1351 :
prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:70 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman