Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

» Läs förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:1349.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008‑01‑15 överg.best.
Upphävd: 2016‑10‑01
Ändring, SFS 2008:755
Rubrik: Förordning (2008:755) om ändring i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 18, 20, 21 §§; ny 22 §, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 2008‑10‑01
Ändring, SFS 2009:1163
Rubrik: Förordning (2009:1163) om ändring i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: ändr. 3 §; ny 23 §, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2009‑12‑15
Ändring, SFS 2010:1102
Rubrik: Förordning (2010:1102) om ändring i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: nuvarande 22 § betecknas 24 §, rubr. närmast före nuvarande 22 § sätts närmast före 24 §; ändr. 21, 23 §§; nya 20 a, 22 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:916
Rubrik: Förordning (2012:916) om ändring i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2013‑01‑18 överg.best.
Ändring, SFS 2014:28
Rubrik: Förordning (2014:28) om ändring i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2014‑02‑25 överg.best.
Ändring, SFS 2016:843
Rubrik: Förordning (2016:843) om upphävande av förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman