Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:1338) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:1338) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

» Läs lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:1338 :
prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:71 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde och ändringar i lagen

Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Departement: Utbildningsdepartementet
Ändring, SFS 1979:268
Rubrik: Lag (1979:268) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 3 §; ny 11 a §
Förarbeten: prop. 1978/79:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80 [ pdf ] (bil. 12 p. B 3, 18), bet. 1978/79:KrU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:234
Ändring, SFS 1980:288
Rubrik: Lag (1980:288) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 11 b §
Förarbeten: prop. 1979/80:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81 [ pdf ] (bil. 12 p. B 10), bet. 1979/80:KrU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:249
Ändring, SFS 1981:520
Rubrik: Lag (1981:520) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 11 c §
Förarbeten: prop. 1980/81:127 om folkbildning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:UbU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:386
Ändring, SFS 1981:1330
Rubrik: Lag (1981:1330) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 12 a §
Ändring, SFS 1982:599
Rubrik: Lag (1982:599) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; nya 10 a, 10 b §§
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 12 p. B 5), KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Ändring, SFS 1983:512
Rubrik: Lag (1983:512) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: nya 12 b, 12 c §§
Ikraft: 1983‑07‑04
Förarbeten: prop. 1982/83:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 [ pdf ] (bil. 10 p. C 15), bet. 1982/83:KrU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:358
Ändring, SFS 1984:576
Rubrik: Lag (1984:576) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter ino utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 10 c §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 10 p. F 38), bet. 1983/84:KrU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:268
Ändring, SFS 1985:481
Rubrik: Lag (1985:481) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 12 b §; ny 9 a §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 10 p. F 46), bet. 1984/85:KrU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:253
Ändring, SFS 1985:524
Rubrik: Lag (1985:524) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:141 om litteratur och folkbibliotek [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KrU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:392
Ändring, SFS 1987:1302
Rubrik: Lag (1987:1302) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1989:117
Rubrik: Lag (1989:117) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 14 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:261
Rubrik: Lag (1989:261) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.10 p.G 2), bet. 1988/89:KrU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:186
Ändring, SFS 1990:232
Rubrik: Lag (1990:232)om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 7, 11 §§; ändr. 9 a, 12 b; omtryck
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.10 p.G 30), bet. 1989/90:KrU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:224
Ändring, SFS 1991:932
Rubrik: Lag (1991:932) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.10 p.E), 1990/91:UbU13, rskr 1990/91:291
Ändring, SFS 1991:1125
Rubrik: Lag (1991:1125) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 7 b §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:317
Rubrik: Lag (1992:317) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 1, 2 a, 5, 6, 7 a, 8, 10–10 c, 11 b, 12 a-12 c §§; ändr. 3, 14 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.A 1), 1991/92:UbU8, rskr 1991/92:191
Ändring, SFS 2000:1369
Rubrik: Lag (2000:1369) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 7 b §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/02:60
Ändring, SFS 2001:303
Rubrik: Lag (2001:303) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1338
Rubrik: Lag (2007:1338) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 8 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:295
Rubrik: Lag (2014:295) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 2014‑06‑01
Ändring, SFS 2017:278
Rubrik: Lag (2017:278) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1086
Rubrik: Lag (2018:1086) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 14 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:888
Rubrik: Lag (2023:888) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 7 b §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman