Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:629) om tävling med hästdjur

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:629) om tävling med hästdjur

» Läs lagen (2007:629) om tävling med hästdjur (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:629 :
prop. 2006/07:76 Tävling med hästdjur (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:MJU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:206 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL224/1990 s60

Förarbeten till lagen (2007:629) om tävling med hästdjur och ändringar i lagen

Lag (2007:629) om tävling med hästdjur
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2007‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:76 Tävling med hästdjur (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:MJU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:206 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL224/1990 s60
CELEX-nr: 31990L0428 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1492
Rubrik: Lag (2011:1492) om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑01‑01
CELEX-nr: 32008L0073 [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman