Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

» Läs lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:606 :
prop. 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:SoU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:213 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. och ändringar i lagen

Lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1111
Rubrik: Lag (2011:1111) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.
Omfattning: nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2, 1 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 7 §§; nya 2 a, 5 a §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:766
Rubrik: Lag (2014:766) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1375
Rubrik: Lag (2018:1375) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 2 a, 3, 3 a, 4, 5, 5 a, 7 §§; nya 3 a, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman