Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Tillkännagivande (2007:601) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Tillkännagivande (2007:601) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

» Läs tillkännagivande (2007:601) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:601 :
Jfr prop. 2005/06:128 Anpassning till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:MJU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:357 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Tillkännagivande (2007:601) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 2007‑06‑27
Upphävd: 2008‑06‑30
Ändring, SFS 2008:638
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman