Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem

» Läs lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:58 :
prop. 2006/07:25 Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:TU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:94 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL166/2004 s124, EUTL200/2004 s50

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2007‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:25 Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:TU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:94 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL166/2004 s124, EUTL200/2004 s50
CELEX-nr: 32004L0052 [ pdf ], 32004L0052 [ pdf ]R[01]
Upphävd: 2014‑03‑01
Ändring, SFS 2010:1574
Rubrik: Lag (2010:1574) om ändring i lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1164
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman