Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

» Läs lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:460 :
prop. 2006/07:96 Om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:198 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. och ändringar i lagen

Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:77
Rubrik: Lag (2011:77) om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:1421
Rubrik: Lag (2011:1421) om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2012‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman