Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

» Lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

» Läs lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:459 :
prop. 2006/07:92 Lag om strukturfondspartnerskap (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:NU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:200 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap och ändringar i lagen

Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2010:631
Rubrik: Lag (2010:631) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:479
Rubrik: Lag (2014:479) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2018:828
Rubrik: Lag (2018:828) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1347
Rubrik: Lag (2018:1347) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:928
Rubrik: Lag (2019:928) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman