Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

» Läs lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:324 :
prop. 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:178 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter och ändringar i lagen

Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1420
Rubrik: Lag (2011:1420) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2016:687
Rubrik: Lag (2016:687) om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
Omfattning: ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman