Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

» Läs lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:258 :
prop. 2006/07:46 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FöU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:144 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och ändringar i lagen

Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:520
Rubrik: Lag (2009:520) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:850
Rubrik: Lag (2009:850) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2018:51
Rubrik: Lag (2018:51) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 1 kap. 15 §; ny 1 kap. 15 a §, rubr. närmast före 1 kap. 15 a §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2018:590
Rubrik: Lag (2018:590) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman