Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

» Läs förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:231.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:765
Rubrik: Förordning (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ändring, SFS 2008:1290
Rubrik: Förordning (2008:1290) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Omfattning: ändr. 3, 8, 9, 10, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ändring, SFS 2009:221
Rubrik: Förordning (2009:221) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 2010:712
Rubrik: Förordning (2010:712) om ändring i förordningen (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2008:765
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman