Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n /Rubriken upphör att gälla 2019‑07‑01/ Förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal /Rubriken träder i kraft 2019‑07‑01/ Förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» /Rubriken upphör att gälla 2019‑07‑01/ Förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal /Rubriken träder i kraft 2019‑07‑01/ Förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

» Läs /Rubriken upphör att gälla 2019-07-01/ Förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal /Rubriken träder i kraft 2019-07-01/ Förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:223.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan; och ändringar i lagen

Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:884
Rubrik: Förordning (2007:884) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1100
Rubrik: Förordning (2008:1100) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑01‑15
Ändring, SFS 2009:281
Rubrik: Förordning (2009:281) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; omtryck
Ikraft: 2009‑05‑15
Ändring, SFS 2011:499
Rubrik: Förordning (2011:499) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1058
Rubrik: Förordning (2011:1058) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan;
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2011‑11‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:108
Rubrik: Förordning (2012:108) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2012‑04‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2012:158
Rubrik: Förordning (2012:158) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑05‑08
Ändring, SFS 2012:720
Rubrik: Förordning (2012:720) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2014:161
Rubrik: Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2014‑06‑01
Ändring, SFS 2016:25
Rubrik: Förordning (2016:25) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2016:401
Rubrik: Förordning (2016:401) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016‑06‑01
Ändring, SFS 2016:710
Rubrik: Förordning (2016:710) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016‑07‑15
Ändring, SFS 2018:1021
Rubrik: Förordning (2018:1021) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal
Omfattning: ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1306
Rubrik: Förordning (2018:1306) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman