Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

» Läs förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:215 :
Fm 2007:1 Icke koncessionspliktiga elnät [ pdf ]

Ändringar i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2007‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:897
Rubrik: Förordning (2008:897) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 4, 23 §§; nya 22 a, 30 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2012:163
Rubrik: Förordning (2012:163) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 4, 23 §§; nya 22 b, 31 §§
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2013:4
Rubrik: Förordning (2013:4) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2013‑02‑15
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman