Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:19) om PCB m.m.

» Läs förordningen (2007:19) om PCB m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:19.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Förordning (2007:19) om PCB m.m.
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2007‑03‑01
Förarbeten: EGTL262/1976 s201, EUTL384/2006 s94, EGTL243/1996 s31, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EUTL158/2004, s7
CELEX-nr: 31976L0769 [ pdf ], 32006L0139 [ pdf ], 31996L0059 [ pdf ], 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ], 32004R0850 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:50
Rubrik: Förordning (2010:50) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 29 §; ny 15 a §
Ikraft: 2010‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:963
Rubrik: Förordning (2010:963) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 2, 7, 17, 18, 25 §§; nya 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2010‑08‑16
Förarbeten: EUTL158/2004 s7, EUTL396/2006 s1, EUTL204/2008 s1, EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32004R0850 [ pdf ], 32006R1907 [ pdf ], 32008R0689 [ pdf ], 32006R1013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:44
Rubrik: Förordning (2011:44) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 2, 27 §§
Ikraft: 2011‑03‑01
Förarbeten: EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:691
Rubrik: Förordning (2011:691) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 14 §; nya 8 a, 14 a §§
Ikraft: 2011‑06‑28
Förarbeten: EGTL243/1996 s31, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 31996L0059 [ pdf ], 32009R0596 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1003
Rubrik: Förordning (2011:1003) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 1, 21, 23 §§
Ikraft: 2011‑10‑18
Ändring, SFS 2020:689
Rubrik: Förordning (2020:689) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 21, 23, 27 §§
Ikraft: 2020‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman