Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn

» Läs lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:171 :
prop. 2006/07:37 Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:SoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:129 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn och ändringar i lagen

Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2009:595
Rubrik: Lag (2009:595) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2015:986
Rubrik: Lag (2015:986) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman