Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

» Läs förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2007:159 :
Jfr prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 9, bet. 2006/07:SoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:59

Ändringar i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2007‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1250
Rubrik: Förordning (2009:1250) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 16 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:375
Rubrik: Förordning (2011:375) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:1605
Rubrik: Förordning (2011:1605) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1020
Rubrik: Förordning (2018:1020) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman