Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder

» Läs förordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2007:14.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2007‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL210/2006 s1, EUTL210/2006 s12, EUTL210/2006 s25, EUTL371/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1080 [ pdf ], 32006R1081 [ pdf ], 32006R1083 [ pdf ], 32006R1828 [ pdf ]
Upphävd: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2007:676
Rubrik: Förordning (2007:676) om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder
Omfattning: ändr. 2, 8, 10, 11 §§; nya 8 a, 10 a §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2009:159
Rubrik: Förordning (2009:159) om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder
Omfattning: ändr. 4, 6, 29 §§
Ikraft: 2009‑04‑01
Ändring, SFS 2009:900
Rubrik: Förordning (2009:900) om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder
Omfattning: ändr. 1, 10, 12, 13, 15, 16, 30, 31 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 28 a §
Ikraft: 2009‑08‑15
Förarbeten: EUTL210/2006 s1, EUTL210/2006 s12, EUTL210/2006 s25, EUTL371/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1080 [ pdf ], 32006R1081 [ pdf ], 32006R1083 [ pdf ], 32006R1828 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:492
Rubrik: Förordning (2010:492) om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 10, 22, 27 §§
Ikraft: 2010‑07‑15
Ändring, SFS 2014:1383
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman