Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:998) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:998) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

» Läs lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:998 :
Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:379 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och ändringar i lagen

Lag (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1993/94:KU43, rskr. 1993/94:428
Upphävd: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 1995:798
Rubrik: Lag (1995:798) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 2 §, 4 kap 1 §
Ikraft: 1995‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: bet. 1994/95:KU42, rskr. 1994/95:409
Ändring, SFS 1995:1513
Rubrik: Lag (1995:1513) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1995/96:RFK3, bet. 1995/96:KU14, rskr. 1995/96:88
Ändring, SFS 1996:296
Rubrik: Lag (1996:296) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6 kap betecknas 5, 6, 4 kap; ändr. 3 kap 4 §, nya 4, 5, 6 kap, rubr. till 4, 5, 6 kap, 3, 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1996‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: 1995/96:RFK4, bet. 1995/96:KU26, rskr. 1995/96:187
Ändring, SFS 1996:305
Rubrik: Lag (1996:305) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 7 kap 1, 5, 6 §§, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 3, 4 §§, 10 kap 1 §, 11 kap 1 §, 12 kap 1, 4 §§, 13 kap 1, 2, 3, 11 §§, 15 kap 1 §
Ikraft: 1996‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: 1995/96:RFK5, bet. 1995/96:KU27, rskr. 1995/96:207
Ändring, SFS 1997:1067
Rubrik: Lag (1997:1067) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 6 §§, 3 kap 4 §, 7 kap 3 §, 8 kap 4 §, 9 kap 5 §, 10 kap 3 §, 12 kap 5 §, 13 kap 8 §. 14 kap 1, 2, 3 §§; nya 2 kap 8, 9, 10, 11 §§, 6 kap 3 §, 14 kap 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1997/98:KU6, rskr. 1997/98:59
Ändring, SFS 1998:551
Rubrik: Lag (1998:551) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 14 kap 4 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:592
Rubrik: Lag (1998:592) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1994:1065
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: 1997/98:RFK2, bet. 1997/98:KU23, rskr. 1997/98:293
Ändring, SFS 1998:699
Rubrik: Lag (1998:699) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 13 kap 10 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1717
Rubrik: Lag (1998:1717) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 3 kap 4 §, 6 kap 1 §, 13 kap 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: 1989/99:RFK2, 1998/99:RFK3, bet. 1998/99:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:92
Ändring, SFS 1999:1286
Rubrik: Lag (1999:1286) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:432
Rubrik: Lag (2000:432) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 3 §, 4 kap 2, 3 §§, 5 kap 1, 3, 5 §§, 13 kap 5, 6, 14, 17 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2000:437
Rubrik: Lag (2000:437) om ändring i lagen (1999:1286) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 5 kap 1 § i 1999:1286
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2001:543
Rubrik: Lag (2001:543) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 3 §§, 5 kap 1, 2 §§; ny 4 kap 2 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: bet. 2000/01:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:266
Ändring, SFS 2001:1000
Rubrik: Lag (2001:1000) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 9 kap 6 §, 11 kap 3 §, 13 kap 7, 8 §§, 15 kap 2 §, p 1 i övergångsbest. till 1997:1067
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2001/02:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:44
Ändring, SFS 2002:202
Rubrik: Lag (2002:202) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §, 13 kap 6, 9 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:13
Rubrik: Lag (2003:13) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 13 kap 17 §; nya 13 kap 18, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2003‑03‑01
Förarbeten: bet. 2002/03:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:91
Ändring, SFS 2006:998
Rubrik: Lag (2006:998) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: upph. 2 kap 2 §, 5, 6, 13 kap, 14 kap 3 §; ändr. 3 kap 3, 4 §§, 4 kap 2, 3 §§, 14 kap 4 §; nya 1 kap 2 a §, 3 kap 5 §, 4 kap 3 a §, 5, 6, 13, 16 kap
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:379 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:968
Rubrik: Lag (2008:968) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ny 13 kap 24 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1273
Rubrik: Lag (2008:1273) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:178
Rubrik: Lag (2009:178) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2008/09:RS1, bet. 2008/09:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:180 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:679
Rubrik: Lag (2009:679) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 §, 13 kap. 2, 4, 5, 10 §§; ny 13 kap. 12 a §
Ikraft: 2009‑07‑14
CELEX-nr: 32005Q0684
Ändring, SFS 2009:1027
Rubrik: Lag (2009:1027) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 13 kap. 6 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2008/09:RS3, bet. 2009/10:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:1582
Rubrik: Lag (2009:1582) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: upph. 2 kap. 3, 4, 6, 8, 9, 10 §§, 7, 8 kap., 9 kap. 3, 4 §§, 10, 11, 12, 14 kap.; ändr. 2 kap. 7 §, 9 kap. 1, 2, 5, 6 §§, 13 kap. 2, 5, 10, 17, 18, 19, 20, 21 §§; nya 1 kap. 6 §, 8 kap., 9 kap. 7, 8, 9 §§, 11 kap., rubr. närmast före 9 kap. 1, 5, 8, 9 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS1, bet. 2009/10:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:118 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:1583
Rubrik: Lag (2009:1583) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS1, bet. 2009/10:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:118 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:522
Rubrik: Lag (2010:522) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 13 kap. 15, 22, 23, 24 a §§, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1259
Rubrik: Lag (2010:1259) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 §, 9 kap. 1, 6 §§, 13 kap. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 24 a §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1902
Rubrik: Lag (2010:1902) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 13 kap. 16, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 13 kap. 24 b, 24 c §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS1, bet. 2010/11:KU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:109 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:1904
Rubrik: Lag (2010:1904) om ändring i lagen (2010:1259) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 13 kap. 13 § i 2010:1259
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS1, bet. 2010/11:KU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:109 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2011:749
Rubrik: Lag (2011:749) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 2 a, 3,3 a §§, 5 kap. 2, 4, 6, 8, 10 §§, 8 kap. 13 §, 9 kap. 8, 9 §§, 11 kap. 4, 8 §, 13 kap. 7, 18, 21, 22 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:264 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:887
Rubrik: Lag (2012:887) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 och 5 §§, 8 kap. 4, 5, 10 §§, 13 kap. 9 §, 16 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:63 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:761
Rubrik: Lag (2013:761) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: nuvarande 13 kap. 1 § betecknas 13 kap. 1 a §; ändr. 13 kap. 2, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 b, 25, 26, 27 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 13 kap. 1 §; nya 13 kap. 1, 1 b, 1 c, 24 d §§, rubr. närmast före 13 kap. 1 b §, nytt 13 a kap.
Ikraft: 2014‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:5 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:804
Rubrik: Lag (2014:804) om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2014‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1108
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman