Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:996) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:996) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

» Läs lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:996 :
Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:379 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd och ändringar i lagen

Lag (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1993/94:KU11, rskr. 1993/94:62
Upphävd: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1720
Rubrik: Lag (1998:1720) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: 1998/99:RFK3, bet. 1998/99:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:92
Ändring, SFS 2000:430
Rubrik: Lag (2000:430) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 6, 7, 10 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2006:996
Rubrik: Lag (2006:996) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:379 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1438
Rubrik: Lag (2006:1438) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Förarbeten: bet. 2006/07:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:46 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:683
Rubrik: Lag (2009:683) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 2009‑07‑14
Förarbeten: bet. 2008/09:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:286 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:1587
Rubrik: Lag (2009:1587) om ändring i lagen (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS1, bet. 2009/10:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:118 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:883
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman