Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:995) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:995) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

» Läs lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:995 :
Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:379 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter och ändringar i lagen

Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1988/89:23, bet. 1988/89:KU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:210
Ändring, SFS 1994:1068
Rubrik: Lag (1994:1068) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1411
Rubrik: Lag (1998:1411) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:428
Rubrik: Lag (2000:428) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltningskontor och myndigheter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2002:1031
Rubrik: Lag (2002:1031) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:185
Rubrik: Lag (2003:185) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: bet. 2002/03:KU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2003:356
Rubrik: Lag (2003:356) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: bet. 2002/03:KU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:197
Ändring, SFS 2004:1322
Rubrik: Lag (2004:1322) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2003/04:RS1, bet. 2004/05:KU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:67
Ändring, SFS 2006:995
Rubrik: Lag (2006:995) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:379 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:177
Rubrik: Lag (2009:177) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009‑04‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:180 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:681
Rubrik: Lag (2009:681) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2009‑07‑14
Ändring, SFS 2009:1586
Rubrik: Lag (2009:1586) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS1, bet. 2009/10:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:118 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:1504
Rubrik: Lag (2010:1504) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:748
Rubrik: Lag (2011:748) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. i författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:264 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:886
Rubrik: Lag (2012:886) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 4, 7 §§
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:63 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:355
Rubrik: Lag (2013:355) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:218 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:803
Rubrik: Lag (2014:803) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1111
Rubrik: Lag (2016:1111) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:36 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2018:680
Rubrik: Lag (2018:680) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2020:106
Rubrik: Lag (2020:106) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020‑04‑01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2019/20:161 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2020:772
Rubrik: Lag (2020:772) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020‑10‑15
Förarbeten: bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman