Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:990) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:990) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

» Läs studiestödsförordningen (2000:655) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:990.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i studiestödsförordning (2000:655)

Studiestödsförordning (2000:655)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:361
Rubrik: Förordning (2001:361) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 22 §§, 3 kap 1, 8, 12 §§, 6 kap 13, 14 §§, bil.; ny 2 a, 5 p i övergångsbest.
Ändring, SFS 2001:973
Rubrik: Förordning (2001:973) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:258
Rubrik: Förordning (2002:258) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 1 kap 10 §, rubr. närmast före 1 kap 10 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2002:618
Rubrik: Förordning (2002:618) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ny 6 kap 13 a §
Ikraft: 2002‑08‑01
Ändring, SFS 2002:1109
Rubrik: Förordning (2002:1109) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap 23 §, 3 kap 13, 35 §§, bil.; ny 2 kap 6 a §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:500
Rubrik: Förordning (2003:500) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap 19 §, 3 kap 9 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:267
Rubrik: Förordning (2004:267) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:964
Rubrik: Förordning (2004:964) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap 26, 28, 29, 30, 31, 32 §§ 6 kap 1, 3, 12, 13 §§, rubr. närmast före 3 kap 28 §, 6 kap 12 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1229
Rubrik: Förordning (2004:1229) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:619
Rubrik: Förordning (2005:619) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: upph. 3 kap 2 §, rubr. närmast före 3 kap 2 §; ändr. 3 kap 8, 9, 12, 15, 23, 25 §§; nya 3 kap 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 33 a §§, 4 kap 2 a §, p 6, 7, 8, 9 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 3 kap 11 a, 33 a §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1023
Rubrik: Förordning (2005:1023) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §, 3 kap 18 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1185
Rubrik: Förordning (2005:1185) om ändring i förordningen (2005:619) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. p 6 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:619
Ändring, SFS 2006:19
Rubrik: Förordning (2006:19) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap 24 §
Ikraft: 2006‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2006:110
Rubrik: Förordning (2006:110) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 6 kap 13 a §
Ikraft: 2006‑03‑13
Ändring, SFS 2006:862
Rubrik: Förordning (2006:862) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: upph. 2 kap 5 §; ändr. 1 kap 10 §, 2 kap 3, 4, 6 a, 10, 12 §§, 3 kap 3 §, 4 kap 13 §, 6 kap 1, 13, 13 a §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:990
Rubrik: Förordning (2006:990) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 9, 10 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:106
Rubrik: Förordning (2007:106) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007‑05‑01
Ändring, SFS 2007:107
Rubrik: Förordning (2007:107) om ändring i förordningen (2006:990) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:990
Ändring, SFS 2007:643
Rubrik: Förordning (2007:643) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, bil.
Ikraft: 2007‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:798
Rubrik: Förordning (2007:798) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:821
Rubrik: Förordning (2007:821) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap 22 §, 3 kap 12 §, 6 kap 13 §, bil.
Ikraft: 2007‑12‑03 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1396
Rubrik: Förordning (2007:1396) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §, 4 kap 3 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:49
Rubrik: Förordning (2008:49) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:734
Rubrik: Förordning (2008:734) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 6 kap 11 §, bil.
Ikraft: 2008‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1029
Rubrik: Förordning (2008:1029) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:91
Rubrik: Förordning (2009:91) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:210
Rubrik: Förordning (2009:210) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.; ny 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2009‑04‑16 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1223
Rubrik: Förordning (2009:1223) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §, 3 kap. 9 a, 21 §§, 4 kap. 3 §, bil; ny 3 kap. 36 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1536
Rubrik: Förordning (2009:1536) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya p 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:68
Rubrik: Förordning (2010:68) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 33 a §
Ikraft: 2010‑03‑23
Ändring, SFS 2010:237
Rubrik: Förordning (2010:237) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑05‑01
Ändring, SFS 2010:442
Rubrik: Förordning (2010:442) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: upph. 3 kap. 10, 33 §§, 4 kap. 12 §, rubr. närmst före 3 kap. 33 §; ändr. 3 kap. 5 §, 4 kap. 10, 11 §§, 6 kap. 13 §, bil., rubr. närmast före 4 kap. 10 §, p 3, 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap. 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f §§, 4 kap. 14 §, rubr. närmast före 3 kap. 32 a, 32 d §§, 4 kap. 14 §, p 12 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:443
Rubrik: Förordning (2010:443) om ändring i förordningen (2009:1223) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 21 § i 2009:1223
Ändring, SFS 2010:1389
Rubrik: Förordning (2010:1389) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 3 kap. 32 a, 32 b, 32 d, 32 e §§, 6 kap. 1, 3, 13 §§, bil.
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2019
Rubrik: Förordning (2010:2019) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:945
Rubrik: Förordning (2011:945) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, bil.; ny 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2011‑08‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1455
Rubrik: Förordning (2011:1455) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 17 §, 4 kap. 4 §, p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1598
Rubrik: Förordning (2011:1598) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 a, 9 a §§, bil.
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:255
Rubrik: Förordning (2012:255) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 21 §; ny 3 kap. 21 a §
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2012:293
Rubrik: Förordning (2012:293) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21 §, 3 kap. 9, 9 a §§, 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §, bil.; nya 3 kap. 32 g, 32 h, 32 i §§, rubr. närmast före 3 kap. 32 g §
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:967
Rubrik: Förordning (2012:967) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 9 a, 11 a, 11 b, 11 c, 23 §§, 6 kap. 14 §, bil.
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:148
Rubrik: Förordning (2013:148) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 25 §
Ikraft: 2013‑04‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2013:400
Rubrik: Förordning (2013:400) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:529
Rubrik: Förordning (2013:529) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §; ny 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:605
Rubrik: Förordning (2013:605) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2013‑08‑01
Ändring, SFS 2013:872
Rubrik: Förordning (2013:872) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, bil.; ny 3 kap. 2 §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑12‑25 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1002
Rubrik: Förordning (2013:1002) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 30, 32 g §§, bil.
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1120
Rubrik: Förordning (2013:1120) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:158
Rubrik: Förordning (2014:158) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑05‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2014:531
Rubrik: Förordning (2014:531) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:1581
Rubrik: Förordning (2014:1581) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 a §, 6 kap. 5 §, bil., p 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:50
Rubrik: Förordning (2015:50) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: upph. 3 kap. 21 a §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, 6 kap. 14 §, rubr. närmast före 3 kap. 20, 22, 23, 24, 25 §§; nya 3 kap. 13 a, 13 b, 13 c, 24 a, 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 13, 14, 21, 24 a, 25 a, 25 b §§
Ikraft: 2015‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:509
Rubrik: Förordning (2015:509) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2, 9 a §§, bil., p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2013:872; ny 3 kap. 10 §
Ikraft: 2015‑08‑03 överg.best.
Ändring, SFS 2015:737
Rubrik: Förordning (2015:737) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:454
Rubrik: Förordning (2016:454) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1370
Rubrik: Förordning (2016:1370) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017‑01‑27
Ändring, SFS 2017:109
Rubrik: Förordning (2017:109) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:534
Rubrik: Förordning (2017:534) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: upph. 4 kap. 9 §; ändr. 3 kap. 5 a §, p 8 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2017:560
Rubrik: Förordning (2017:560) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 9 a §§, bil.
Ikraft: 2017‑07‑03
Ändring, SFS 2017:837
Rubrik: Förordning (2017:837) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap. 22 §§, 6 kap. 13 §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:846
Rubrik: Förordning (2017:846) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 26, 28, 29, 32 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2017:1155
Rubrik: Förordning (2017:1155) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, bil.
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1175
Rubrik: Förordning (2017:1175) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:63
Rubrik: Förordning (2018:63) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: nya 3 kap. 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2018‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:156
Rubrik: Förordning (2018:156) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 13 b, 13 c, 23 §§
Ikraft: 2018‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:526
Rubrik: Förordning (2018:526) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10 §
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1332
Rubrik: Förordning (2018:1332) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2018:2011
Rubrik: Förordning (2018:2011) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1039
Rubrik: Förordning (2019:1039) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap. 23 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1157
Rubrik: Förordning (2019:1157) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1265
Rubrik: Förordning (2019:1265) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil
Ikraft: 2020‑01‑15
Ändring, SFS 2019:1312
Rubrik: Förordning (2019:1312) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ny 3 kap. 22 a §
Ikraft: 2020‑02‑01
Ändring, SFS 2020:251
Rubrik: Förordning (2020:251) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 32 a §
Ikraft: 2020‑04‑25
Ändring, SFS 2020:457
Rubrik: Förordning (2020:457) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:1262
Rubrik: Förordning (2020:1262) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021‑01‑20 överg.best.
Ändring, SFS 2021:381
Rubrik: Förordning (2021:381) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:477
Rubrik: Förordning (2021:477) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §, p 3, 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 3 a ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2021:795
Rubrik: Förordning (2021:795) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021‑07‑12 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1339
Rubrik: Förordning (2021:1339) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:185
Rubrik: Förordning (2022:185) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022‑03‑29
Ändring, SFS 2022:245
Rubrik: Förordning (2022:245) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:866
Rubrik: Förordning (2022:866) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5, 5 a §§
Ikraft: 2022‑06‑30
Ändring, SFS 2022:1612
Rubrik: Förordning (2022:1612) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, bil.
Ikraft: 2023‑07‑02
Ändring, SFS 2023:941
Rubrik: Förordning (2023:941) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: upph. 3 kap. 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2024‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:108
Rubrik: Förordning (2024:108) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2024‑04‑02
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman