Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:975) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:975) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket

» Läs förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:975.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (1998:1392) med instruktion för Banverket
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1999‑01‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1999:283
Rubrik: Förordning (1999:283) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:284
Rubrik: Förordning (1999:284) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1340
Rubrik: Förordning (2000:1340) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:631
Rubrik: Förordning (2001:631) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 3, 12, 16, 17 §§
Ikraft: 2001‑08‑15
Ändring, SFS 2002:22
Rubrik: Förordning (2002:22) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑03‑01
Ändring, SFS 2002:79
Rubrik: Förordning (2002:79) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Ändring, SFS 2002:560
Rubrik: Förordning (2002:560) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 1, 5, 20 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2004:536
Rubrik: Förordning (2004:536) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: upph. 12, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 14, 15, 16, 17 §§; ändr. 2, 3, 9, 11, 19 §§; ny 2 a §; omtryck
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2006:975
Rubrik: Förordning (2006:975) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1253
Rubrik: Förordning (2006:1253) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:309
Rubrik: Förordning (2007:309) om ändring i förordningen (1998:1392) med instruktion för Banverket
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1027
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman