Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:970) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:970) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

» Läs förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:970.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket

Förordning (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1993‑01‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1471
Rubrik: Förordning (1995:1471) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket
Omfattning: ändr. 1, 3, 9 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1630
Rubrik: Förordning (1998:1630) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑01‑15
Ändring, SFS 2002:481
Rubrik: Förordning (2002:481) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:26
Rubrik: Förordning (2003:26) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket
Omfattning: upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2003‑03‑01
Ändring, SFS 2006:970
Rubrik: Förordning (2006:970) om ändring i förordningen (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2007:1121
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman