Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:968) om ändring i förordningen (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:968) om ändring i förordningen (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

» Läs förordningen (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:968.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2006‑07‑01
Upphävd: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2006:968
Rubrik: Förordning (2006:968) om ändring i förordningen (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2007:1060
Rubrik: Förordning (2007:1060) om ändring i förordningen (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 11, 12 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:452
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman