Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:967) om ändring i förordningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:967) om ändring i förordningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

» Läs förordningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:967.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: EGTL148/1993 s1, EGTL35/1992 s24, EUTL346/2003 s57, EGTL159/1996 s1
CELEX-nr: 31993R1493 [ pdf ], 31992L0003 [ pdf ], 32003L0122 [ pdf ], 31996L0029 [ pdf ]
Upphävd: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2006:967
Rubrik: Förordning (2006:967) om ändring i förordningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2007:1061
Rubrik: Förordning (2007:1061) om ändring i förordningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 13 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:452
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman