Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:962) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:962) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

» Läs förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:962.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Departement: Justitiedepartementet SIM
Ikraft: 2004‑06‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2005:202
Rubrik: Förordning (2005:202) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL381/2004 s52
CELEX-nr: 32004D0904
Ändring, SFS 2005:236
Rubrik: Förordning (2005:236) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑06‑15
Ändring, SFS 2005:1238
Rubrik: Förordning (2005:1238) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2006‑02‑01
Ändring, SFS 2006:123
Rubrik: Förordning (2006:123) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:962
Rubrik: Förordning (2006:962) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1231
Rubrik: Förordning (2006:1231) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:526
Rubrik: Förordning (2007:526) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:681
Rubrik: Förordning (2007:681) om ändring i förordningen (2007:294) med instruktion för Migrationsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑08‑15
Ändring, SFS 2007:996
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman