Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:959) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:959) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga

» Läs förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:959.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:630
Rubrik: Förordning (1995:630) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ändring, SFS 1995:926
Rubrik: Förordning (1995:926) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ändring, SFS 1996:1303
Rubrik: Förordning (1996:1303) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 3 kap 2 §; ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1474
Rubrik: Förordning (1996:1474) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §, 5 kap 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:88
Rubrik: Förordning (1997:88) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997‑05‑01
Ändring, SFS 1997:877
Rubrik: Förordning (1997:877) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1332
Rubrik: Förordning (1997:1332) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ny 3 kap 6 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 a §
Ikraft: 1998‑04‑01
Ändring, SFS 1998:1183
Rubrik: Förordning (1998:1183) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1998‑10‑15
Ändring, SFS 1998:1231
Rubrik: Förordning (1998:1231) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ny 3 kap 15 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft: 1998‑10‑24
Ändring, SFS 1999:981
Rubrik: Förordning (1999:981) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 3 kap 4 §; ändr. 4 kap 5, 7 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:155
Rubrik: Förordning (2000:155) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2000‑05‑15
Ändring, SFS 2000:410
Rubrik: Förordning (2000:410) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:601
Rubrik: Förordning (2001:601) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:688
Rubrik: Förordning (2001:688) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2002:508
Rubrik: Förordning (2002:508) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 7 §§, 9 kap 1 §; nya 7 kap 6 §, rubr. närmast före 7 kap 6 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:889
Rubrik: Förordning (2003:889) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3, 7 §§, 9 kap 1 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:997
Rubrik: Förordning (2004:997) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 6 a, 13 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmast före 3 kap 6 a, 13 §§, 4 kap 5 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1286
Rubrik: Förordning (2004:1286) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1013
Rubrik: Förordning (2005:1013) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:959
Rubrik: Förordning (2006:959) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §, bil.
Ikraft: 2006‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1272
Rubrik: Förordning (2006:1272) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 5, 6, 6 a, 9 §§, 4 kap 2 §; ny 3 kap 14 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1261
Rubrik: Förordning (2007:1261) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 §; nya 3 kap 16 §, 7 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 16 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1090
Rubrik: Förordning (2008:1090) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: upph. 3 kap 12, 13 §§, rubr. närmast 3 kap 12, 13 §§; ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 5 §, 7 kap 6 §, 9 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:133
Rubrik: Förordning (2010:133) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:586
Rubrik: Förordning (2010:586) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 6 a §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1473
Rubrik: Förordning (2010:1473) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 a, 15, 16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:161
Rubrik: Förordning (2011:161) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:564
Rubrik: Förordning (2011:564) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2012:714
Rubrik: Förordning (2012:714) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2014:962
Rubrik: Förordning (2014:962) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1218
Rubrik: Förordning (2014:1218) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 5 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:1057
Rubrik: Förordning (2015:1057) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2018:966
Rubrik: Förordning (2018:966) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. rubr. till 1 kap; ny 1 kap. 2 §,
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1616
Rubrik: Förordning (2018:1616) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 a §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1749
Rubrik: Förordning (2018:1749) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1020
Rubrik: Förordning (2019:1020) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. kap. 5, 9, 14, 14 a, 16 §§, 4 kap. 5, 7 §§, rubr.närmast före 3 kap. 14 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1280
Rubrik: Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14 a, 15, 16 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraft: 2021‑02‑01
Ändring, SFS 2023:917
Rubrik: Förordning (2023:917) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2024‑01‑19
Ändring, SFS 2023:918
Rubrik: Förordning (2023:918) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt
Ikraft: 2029‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman