Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:951) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:951) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

» Läs gymnasieförordningen (1992:394) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:951 :
Jfr prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och 148, bet. 2003/04:UbU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och UbU22, rskr. 2004/05:4 och 313

Ändringar i gymnasieförordningen (1992:394)

Gymnasieförordning (1992:394)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1992‑06‑15 överg.best.
Upphävd: 2011‑02‑01
Ändring, SFS 1992:734
Rubrik: Förordning (1992:734)om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 1 kap; nuvarande 5 kap 16 §, 10 kap 7, 8, 9 §§ betecknas 5 kap 17 §, 10 kap 8, 9, 10 §§; ändr. 3 kap 3 §, 5 kap 1 §, 6 kap 9, 16, 18, 19, 20 §§, 7 kap 2, 10 §§, 9 kap 6,12 §§, 10 kap 5 §, bil. 1; rubr. närmast före 5 kap 16 §, 10 kap 8, 9 §§ sätts närmast före 5 kap 17 §, 10 kap 9, 10 §§ ; nya 1 kap, 2 kap 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 5 kap 16, 18 §§, 10 kap 7 §, rubr. närmast före 2 kap, 7, 9, 12 §§, 5 kap 16 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1259
Rubrik: Förordning (1992:1259) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 1 §, 5 kap 6 §, 7 kap 1, 2 §§, bil. 3
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:803
Rubrik: Förordning (1993:803) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 2 kap 2 §, 7 kap 10 §, 11 kap 4, 5 §§; nya 11 kap. 5 a, 12 kap 3 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:977
Rubrik: Förordning (1993:977) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1993‑07‑15
Ändring, SFS 1993:1395
Rubrik: Förordning (1993:1395) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 10 kap 6 §, bil. 2
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:35
Rubrik: Förordning (1994:35) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 2 kap 15, 16 §§, 7 kap, rubr. närmast före 1 kap 9, 10 §§; ändr. 1 kap 3, 5, 8, 9, 10 §§, 5 kap 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5 kap 14, 15, 16 §§; nya 1 kap 8 a §, 7 kap, rubr. närmast före 1 kap 8 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:624
Rubrik: Förordning (1994:624) om ändring i förordning (1994:35) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: nuvarande 1 kap 3, 5 §§ betecknas 2 kap 20, 18 §§, nuvarande 1 kap 8, 8 a, 9, 10 §§ betecknas 1 kap 4, 5, 6, 7 §§; ändr. 1 kap nya 5, 6 §§, 2 kap nya 20 §, 5 kap 16 §, 7 kap 1, 4, 8, 9, 10 §§ i 1994:35; rubr. närmast före 1 kap 3, 5, 8, 8 a §§ sätts närmast för 2 kap 20, 18 §§, 1 kap 4, 5 §§; ny 5 p övergångsbest. till 1994:35
Ändring, SFS 1994:736
Rubrik: Förordning (1994:736) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 6 kap 14, 17, 18, 19, 22 §§; nuvarande 1 kap 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15 §§ betecknas 2 kap 21, 19 §§, 1 kap 3, 10, 8, 13, 14 §§; ändr. 1 kap 2, nya 10, 12 §§, 2 kap 2, 9, 10, 11, 14, 19 §§, 3 kap 3, 6 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 18 §§, 6 kap 11, 16, 20, 21, 26 §§, 8 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 10 kap 6 §, 11 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 5 kap 12 §, 6 kap 15, 16 §§, bil. 2; rubr. närmast före 1 kap 7, 11, 13, 14, 15 sätts närmast före 1 kap 3, 10, 8, 13, 14 §§; nya 1 kap 9, 11 §§, 2 kap 22 §, rubr. närmast före 1 kap 9, 11 §§, 8 kap 6, 13 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:247
Rubrik: Förordning (1995:247) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. rubr. närmast före upphävda 6 kap 22 §; ändr. 2 kap 19, 20 §§, 5 kap 9, 11 §§, 12 kap 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:885
Rubrik: Förordning (1995:885) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 8 kap 15, 16 §§, 4 p övergångsbest. till 1994:35, rubr. närmast före 8 kap 15 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 18, 21 §§, 3 kap 2 §, 6 kap 16 §, 7 kap 11, 12 §§, 9 kap 12 §, 10 kap 5 §; nya 5 kap 1 a §, rubr. närmast före 5 kap 1 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1269
Rubrik: Förordning (1995:1269) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. bil. 3; ändr. 1 kap 12 §, 2 kap 2, 4 §§, 12 kap 3 §, bil. 2; nya 2 kap 2 a, 2 b §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:569
Rubrik: Förordning (1996:569) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §, bil. 2
Ikraft: 1996‑07‑15
Ändring, SFS 1996:1363
Rubrik: Förordning (1996:1363) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 20 §, 3 kap 3 §, 5 kap 2, 3, 5, 9, 12, 16 §§, 7 kap 1, 8, 9 §§, bil. 2; nya 1 kap 8 a §, 7 kap 11 a, 13 a §§, rubr. närmast före 1 kap, 8 a §, 7 kap 11 a, 13 a §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:206, bet. 1996/97:UbU5, rskr. 1996/97:15
Ändring, SFS 1997:53
Rubrik: Förordning (1997:53) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 7 kap 8, 9 §§; ny 7 kap 8 a §
Ikraft: 1997‑04‑01
Ändring, SFS 1997:189
Rubrik: Förordning (1997:189) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 6 kap 8 §; ändr. 2 kap 19 §, 6 kap 1, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:305
Rubrik: Förordning (1997:305) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, bil. 2; ny bil. 3
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:605
Rubrik: Förordning (1997:605) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 5, 8 kap; ändr. 1 kap 9 §, 4 kap 4 §, bil. 2; nya 5, 8 kap
Ikraft: 1997‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:893
Rubrik: Förordning (1997:893) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 9 kap 6 §, bil. 3; ny 9 kap 5 a §
Ikraft: 1997‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1998:354
Rubrik: Förordning (1998:354) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: nuvarande 7 kap 13 a § betecknas 7 kap 13 b §, rubr. närmast före 7 kap 13 a § sätts närmast före 7 kap 3 b §; ändr. 7 kap 1 §, 11 kap 3, 6 §§, rubr. närmast före 7 kap 12 §, bil. 2, 3; nya 1 kap 6 a §, 7 kap 13 a §, 11 kap 8 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1208
Rubrik: Förordning (1998:1208) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 12 kap 2 §; ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1833
Rubrik: Förordning (1998:1833) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 18 §, 6 kap 4 §
Ikraft: 1999‑02‑15
Ändring, SFS 1999:684
Rubrik: Förordning (1999:684) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 8 §§, 10 kap 6 §, bil. 2, 3
Ikraft: 1999‑09‑01
Ändring, SFS 1999:744
Rubrik: Förordning (1999:744) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 5 kap 5 §; ändr. 1 kap 2, 6, 10 §§, 2 kap 19 §, 5 kap 4 §, 6 kap 1, 4 §§, 7 kap 4 §, rubr. närmast före 1 kap 10 §
Ikraft: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:844
Rubrik: Förordning (1999:844) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 1 kap 8 a, 9 §§, 5 kap 8, 20, 21 §§, rubr. närmast före 1 kap 8 a, 9 §§, 2 kap 9 §, 5 kap 1, 20, 21 §§, bil. 1, 3; nuvarande 1 kap 6 a-8, 10–14 §§, 2 kap 2 a-14 §§, 5 kap 6, 7, 9–18, 22–26 §§, 6 kap 9–13, 15, 16, 20, 21, 23–31, 7 kap 8 a-14 §§, 9 kap 5 a-12 §§, 11 kap 5 a-8 §§, 12 kap 3 § betecknas 1 kap 7–9, 11–15 §§, 2 kap 3–16 §§, 5 kap 5–16, 21–25 §§, 6 kap 8–25 §§, 7 kap 9–18 §§, 9 kap 6–13 §§, 11 kap 6–9 §§, 12 kap 2 §, rubr. närmast före nuvarande 1 kap 8, 10–14 §§, 2 kap 6, 7, 12 §§, 5 kap 9, 16, 17, 22–25 §§, 6 kap 10, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 27 §§, 7 kap 11 a, 12, 13 b, 14 §§, 9 kap 8, 11, 12 §§; ändr. 1 kap 2, 5, 6 §§, de nya 1 kap 8, 11, 12 §§, 2 kap 1, 2, 17–20 §§, de nya 2 kap 4, 6, 8–16 §§, 3 kap 3 §, 5 kap 1, 2, 3, 19 §§, de nya 5 kap 9, 10, 13–16, 22, 25 §§, de nya 6 kap 8, 10, 12, 14, 15, 23 §§, 7 kap 1, 4, 5, 8 §§, de nya 7 kap 9, 10, 12, 14, 15, 16 §§, 8 kap 1 §, 9 kap 4, 5 §§, de nya 9 kap 6, 12 §§, 10 kap 4–7 §§, de nya 11 kap 8 §, 12 kap 1 §, den nya 12 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 1 §, 7 kap 1 §; nya 1 kap 10 §, 5 kap 17, 18, 20 §§, rubr. närmast före 1 kap 10 §, 2 kap 11 §, 5 kap 1, 17, 20 §§, bil. 1, 3; omtryck
Ikraft: 2000‑01‑02
Ändring, SFS 2000:219
Rubrik: Förordning (2000:219) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 5 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 9 §, 5 kap 3, 4, 20 §§, 9 kap 1, 10 §§, 10 kap 6 §, bil. 1, 2, 3, rubr. närmast före 2 kap 8 §; nya 7 kap 19 §, 8 kap 1 a §, 10 kap 2 a §, rubr. närmast före 7 kap 19 §, 8 kap 1 a §, 3, 4 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:689
Rubrik: Förordning (2000:689) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 6 §§, 7 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2000‑09‑15
Ändring, SFS 2000:1111
Rubrik: Förordning (2000:1111) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1376
Rubrik: Förordning (2000:1376) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 18 §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:56
Rubrik: Förordning (2001:56) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §, 7 kap 3, 4, 5, 12, 14, 15 §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:256
Rubrik: Förordning (2001:256) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: nuvarande 3, 4 p i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:844 betecknas 4, 5 p; ändr. 3, 4, 5 p i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:844, bil. 2, 3; ny 10 kap 11 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:983
Rubrik: Förordning (2001:983) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §, 11 kap 7 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:138
Rubrik: Förordning (2002:138) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 20 §, 10 kap 2 a, 4 §§
Ikraft: 2002‑05‑01
Ändring, SFS 2005:366
Rubrik: Förordning (2005:366) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, bil. 2
Ikraft: 2005‑08‑01
Ändring, SFS 2005:1077
Rubrik: Förordning (2005:1077) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:38
Rubrik: Förordning (2006:38) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår genom 2006:1279
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:203
Rubrik: Förordning (2006:203) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 a §; nya 6 kap 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 6 kap 20 a, 20 b §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:951
Rubrik: Förordning (2006:951) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 1 kap 8 §, 2 kap 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap 14 §, 5 kap 19 §; nuvarande 5 kap 20 § betecknas 8 kap 1 b §; ändr. 1 kap 2, 5, 6, 11 §§, 2 kap 17 §, 5 kap 18, 19 §§, 6 kap 1, 2, 4, 14 §§, 7 kap 4 §, rubr. närmast före 5 kap 17 §, rubr. närmast före 5 kap 20 § sätts närmast före nya 8 kap 1 b §; nya 5 kap 1 a, 1 b §§, 8 kap 1 c §, rubr. närmast före 5 kap 1 a §
Ikraft: 2006‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och 148, bet. 2003/04:UbU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och UbU22, rskr. 2004/05:4 och 313
Ändring, SFS 2006:952
Rubrik: Förordning (2006:952) om ändring i förordningen (2006:38) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår genom 2006:1281
Ändring, SFS 2006:1090
Rubrik: Förordning (2006:1090) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår genom 2006:1282
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1091
Rubrik: Förordning (2006:1091) om ändring i förordningen (2006:951) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår genom 1283
Ändring, SFS 2006:1279
Rubrik: Förordning (2006:1279) om ändring i förordningen (2006:38) om ändring i gymnaiseförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår 2006:38
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg. omr. 16, bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (59,76 KB; 15 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:8 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1280
Rubrik: Förordning (2006:1280) om ändring i förordningen (2006:951) om ändring i gymnaiseförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår 1 kap 2, 5, 11 §§, 6 kap 1, 2, 4, 14 §§, rubr. närmast före 2 kap 14 §, första, tredje, sjätte, sjunde delsatsen i 2006:951
Förarbeten: Jfr prop. 2006707:1, utg.omr. 16, bet. 2006/06:UbU3, rskr. 2006/07:8 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1281
Rubrik: Förordning (2006:1281) om ändring i förordningen (2006:952) om ändring i förordningen (2006:38) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår 2006:952
Förarbeten: Jfr. prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (59,76 KB; 15 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:8 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1282
Rubrik: Förordning (2006:1282) om ändring i förordningen (2006:1090) om ändring i gymnaiseförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår 2006:1090
Förarbeten: Jfr. prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg. omr. 16, bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (59,76 KB; 15 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:8 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1283
Rubrik: Förordning (2006:1283) om ändring i förordningen (2006:1091) om ändring i förordningen (2006:951) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår 2006:1091
Förarbeten: Jfr. prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (59,76 KB; 15 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:8 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1288
Rubrik: Förordning (2006:1288) om ändring i gymnaiseförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 17 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] och prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (157,32 KB; 30 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ] och bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:313 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och 2006/07:8
Ändring, SFS 2007:32
Rubrik: Förordning (2007:32) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2007‑03‑01
Ändring, SFS 2007:52
Rubrik: Förordning (2007:52) om ändring gymnaiseförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 14 §§, 7 kap 2, 14, 16 §§
Ikraft: 2007‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (157,32 KB; 30 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:313 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2007:305
Rubrik: Förordning (2007:305) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2007‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2007:641
Rubrik: Förordning (2007:641) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 1 kap 12 §, 6 kap 1, 2, 12 §§, 7 kap 4, 6, 9, 10 §§, bil. 2, 3
Ikraft: 2007‑08‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:98
Rubrik: Förordning (2008:98) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 5 kap 7, 10, 12 §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:619
Rubrik: Förordning (2008:619) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2009:17
Rubrik: Förordning (2009:17) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 10 kap. 10 §
Ikraft: 2009‑03‑01
Ändring, SFS 2010:235
Rubrik: Förordning (2010:235) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 1 kap. 8, 15 §§, 2 kap., 5 kap. 14 §, bil. 1; ändr. 1 kap. 2, 4, 6 §§, 5 kap. 1, 17 §§, 6 kap. 1 §, 12 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §, 5 kap. 17 §, rubr. till 7 kap., rubr. närmast före 6 kap. 1 §, sätts närmast före 6 kap. 2 §; nya 1 kap. 6 a §, 2 kap., 7 kap. 20 §, rubr. närmast före 1 kap. 2, 6 a §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 20 §, bil. 1
Ikraft: 2010‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1040
Rubrik: Förordning (2010:1040) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 §, 5 kap. 20, 21, 23, 24, 25 §§, 6 kap. 6, 8 och 9 §§, rubr. närmast efter 1 kap. 14 §, 5 kap. 13 §, rubr. närmast före 5 kap. 20, 21, 23, 24 §§, 6 kap. 9 §; ändr. 1 kap. 2, 7, 11 §§, 2 kap. 19 §, 3 kap. 2, 5 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 22 §§, 6 kap. 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 5 kap. 15 §, rubr. till 6 kap.; nya 5 kap. 1 a, 16 a, 16 b, 16 c, 17 a §§, 8 kap. 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 5 kap. 1 a §, 6 kap. 10 §, 8 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2010‑08‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1113
Rubrik: Förordning (2010:1113) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4, 14 §§
Ikraft: 2010‑10‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1339
Rubrik: Förordning (2010:1339) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 3 a §, rubr. närmast före 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2010‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2039
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2011:4
Rubrik: Förordning (2011:4) om ändring i förordningen (2010:1040) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår 6 kap. 4 § i 2010:1040
Ändring, SFS 2011:5
Rubrik: Förordning (2011:5) om ändring i förordningen (2010:1113) om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
Omfattning: utgår 6 kap. 4 § i 2010:1113
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman