Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

» Läs lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:939 :
prop. 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:JuU31 Kvalificerad skyddsidentitet, rskr. 2005/06:298 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter och ändringar i lagen

Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2008:1355
Rubrik: Lag (2008:1355) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:517
Rubrik: Lag (2009:517) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2020:1051
Rubrik: Lag (2020:1051) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman