Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:935) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:935) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

» Läs lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:935 :
prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård och ändringar i lagen

Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:179
Rubrik: Lag (2000:179) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2001:480
Rubrik: Lag (2001:480) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ny 18 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:419
Rubrik: Lag (2003:419) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 14, 17 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2004:188
Rubrik: Lag (2004:188) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2005:489
Rubrik: Lag (2005:489) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:658
Rubrik: Lag (2005:658) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2005‑10‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:290
Ändring, SFS 2006:252
Rubrik: Lag (2006:252) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:898
Rubrik: Lag (2006:898) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Förarbeten: bet. 2005/06:JuU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:294 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:935
Rubrik: Lag (2006:935) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2006‑11‑15
Ändring, SFS 2007:1314
Rubrik: Lag (2007:1314) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 18 a §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2010:625
Rubrik: Lag (2010:625) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: upph. 11 a §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:491
Rubrik: Lag (2011:491) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2011:735
Rubrik: Lag (2011:735) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: nuvarande 18 a § betecknas 17 a §; ändr. 3, 18, 22 §§, nya 17 a §; nya 18 a, 18 b §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2011:1172
Rubrik: Lag (2011:1172) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2012‑10‑16
Ändring, SFS 2012:579
Rubrik: Förordning (2012:579) om ikraftträdande av lagen (2011:1172) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2011:1172
Ändring, SFS 2014:623
Rubrik: Lag (2014:623) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 6, 8, 9 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:100
Rubrik: Lag (2015:100) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2016:495
Rubrik: Lag (2016:495) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 10 a §; ny 10 b §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:126
Rubrik: Lag (2017:126) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 20 §, rubr. närmast före 20 §; nya 20 a, 20 b, 20 c §§
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2018:653
Rubrik: Lag (2018:653) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 14, 14 a, 15, 16,, 17, 17 a, 22, 23 §§; nya 14 a, 18 c §§
Ikraft: 2018‑10‑01
Ändring, SFS 2018:1257
Rubrik: Lag (2018:1257) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: upph. 10 a §; ändr. 11 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman